Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse inför vårterminen 2020

torsdag 31 oktober 2019 00.00 – 23.59

antagning.se

Om du sökt utbildning till vårterminen 2020, är 31 oktober sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse.

Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 31 oktober.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.