Språk – din väg till jobb i EU:s institutioner

torsdag 26 september 2019 13.00 – 15.00

Seminariet riktar sig både till dig som är intresserad av att jobba med språk i EU, samt till dig som är intresserad av EU-jobb i allmänhet.

För att uppmärksamma Europeiska Språkdagen bjuder EU-Careers in till ett karriärseminarium på temat språk. Medverkar gör Lena Olofsson-Piras som jobbar som EU-kommissionens språkliga handläggare i Sverige. Hon kommer att informera samt svara på frågor om vilken roll språkkunskaper spelar för dig som är intresserad av jobb inom EU:s institutioner.

Seminariet riktar sig både till dig som är intresserad av att jobba med språk i EU, samt till dig som är intresserad av EU-jobb i allmänhet.

För att vara relevant för båda dessa målgrupper kommer seminariet vara uppdelat i två pass. Du är självklart välkommen till båda passen om du vill. Uppge detta i anmälan.

Pass 1: 13:00-14:00 Språket som nyckel - Vikten av språkkunskaper hos dig som vill jobba i EU:s institutioner
Pass 2: 14:00-15:00 Språkjobb i EU - Att jobba med språk i EU:s institutioner

EU Careers bjuder på fika.

Anmäl dig via MyCareer

Antalet platser är begränsat, så anmäl dig så snart som möjligt!