Svenska som andraspråk? Så här kan du plugga ord med hjälp av flashcards

onsdag 26 februari 2020 10.00 – 12.00

Kårsalen, plan 1 i Studenthuset

Är du student med svenska eller engelska som andraspråk? Utgör ordförrådet ett hinder när du läser kurslitteratur eller skriver?

Under denna workshop kommer Studie- och språkverkstaden hjälpa dig att installera och använda dig av flashcard-appar för att utveckla ditt ordförråd.

Vad är flashcards?

Kort med frågor på den ena sidan och svar på den andra och har länge använts som verktyg för att minnas och testa sina kunskaper och sitt ordförråd med. Flashcard-apparna bygger vidare på idén med sådana kort genom så kallad ”spaced repetition”. Detta innebär att de kan avgöra hur ofta du behöver se olika ord eller begrepp för att de ska fastna i långtidsminnet. Sådana appar kan vara ett effektivt verktyg för lärande som du kan ta med dig överallt.

Vad händer under workshoppen?

Under denna workshop kommer Studie- och språkverkstaden att hjälpa dig att skapa egna ordlistor och föra över dem till flashcard-appar. Vi kommer också att diskutera olika strategier för att utöka ordförrådet. Alla deltagare behöver ta med sig egen dator och mobiltelefon till workshoppen.

Workshoppen kommer att ges på svenska och/eller engelska utifrån vad som passar bäst för dem som deltar.

Evenemanget ges i samarbete med Stockholms universitets studentkår. Du hittar mer information om studentkåren på sus.su.se

Studie- och språkverkstaden (su.se/sprakverkstaden) erbjuder gratis hjälp till alla studenter vid Stockholms universitet som vill utveckla sitt akademiska skrivande och sina studiestrategier.

Läs mer om vad Studie- och språkverkstaden kan erbjuda dig.

Kalender utbildning

13 januari

25 januari

Välkomstaktiviteter – för dig som är ny student

28

januari

Infobord om Studenthälsans aktiviteter

28 januari

2 juni

Snabbhandledning på Studie- och språkverkstaden

29

januari

Planera din studievecka på Öppen studio

29

januari

Informationsmöte om Minor Field Studies

4

februari

Terminsstart: Skrivgrupp för dig som skriver uppsats på engelska

4 februari

26 maj

Skrivgrupp för studenter med svenska som andraspråk

5

februari

Planera din studievecka på Öppen studio

5 februari

29 april

Medicinsk lunchyoga för studenter på onsdagar

5

februari

Så hittar du sommarjobbet

12

februari

Planera din studievecka på Öppen studio

12

februari

Mer jävlar anamma i studierna!

12

februari

Anteckna på föreläsningar – så här gör du!

13

februari

Läs effektivt!

19

februari

Planera din studievecka på Öppen studio

19

februari

Använd din flerspråkighet som resurs i ditt skrivande

19

februari

Workshop för dig med dyslexi

19

februari

Workshop om att skapa tentaro

26

februari

Planera din studievecka på Öppen studio

26

februari

Svenska som andraspråk? Så här kan du plugga ord med hjälp av flashcards

26

februari

Ergonomi – hur sitter du egentligen?

3 mars

24 mars

Bli vän med dig själv – introduktion till mindfulness och självmedkänsla

4

mars

Planera din studievecka på Öppen studio

4

mars

Planera dina studier – så gör du!

4

mars

Workshop om andning, återhämtning och självmedkänsla

5

mars

Vetenskapliga artiklar – så läser du dem

11

mars

Planera din studievecka på Öppen studio

11

mars

Öppet hus vid Stockholms universitet

11

mars

Workshop om kost

18

mars

Planera din studievecka på Öppen studio

18

mars

Workshop om stresshantering för dig som studerar med funktionsnedsättning

18

mars

Upptäck dina kompetenser

18

mars

Skrivretreat för uppsatsskribenter

25

mars

Planera din studievecka på Öppen studio

25

mars

Skriva uppsats – så får du ordning på skrivprocessen

1

april

Planera din studievecka på Öppen studio

1

april

Bygg din egen drömutbildning

2

april

Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt - källkoll för skrivande studenter

8

april

Planera din studievecka på Öppen studio

15

april

Planera din studievecka på Öppen studio

15

april

Börjar du plugga lite för sent till tentorna?

15

april

Skrivretreat för uppsatsskribenter

22

april

Planera din studievecka på Öppen studio

22

april

Snabbhandledning i akademiskt skrivande

29

april

Planera din studievecka på Öppen studio – varje onsdagsmorgon

29 april

13 maj

Skrivgrupp för dig med skrivsvårigheter

6

maj

Skrivretreat för uppsatsskribenter

Fler kalendarier för utbildning

13

februari

Bibliotek

Läs effektivt!

13

februari

Läs effektivt!

18

februari

"Tredje tisdag" – tema lev hållbart, jobba klimatsmart!

5

mars

Bibliotek

Vetenskapliga artiklar – så läser du dem

18

mars

Bibliotek

Skrivretreat för uppsatsskribenter