Svenska som andraspråk? Så här kan du plugga ord med hjälp av flashcards

onsdag 26 februari 2020 10.00 – 12.00

Kårsalen, plan 1 i Studenthuset

Är du student med svenska eller engelska som andraspråk? Utgör ordförrådet ett hinder när du läser kurslitteratur eller skriver?

Under denna workshop kommer Studie- och språkverkstaden hjälpa dig att installera och använda dig av flashcard-appar för att utveckla ditt ordförråd.

Vad är flashcards?

Kort med frågor på den ena sidan och svar på den andra och har länge använts som verktyg för att minnas och testa sina kunskaper och sitt ordförråd med. Flashcard-apparna bygger vidare på idén med sådana kort genom så kallad ”spaced repetition”. Detta innebär att de kan avgöra hur ofta du behöver se olika ord eller begrepp för att de ska fastna i långtidsminnet. Sådana appar kan vara ett effektivt verktyg för lärande som du kan ta med dig överallt.

Vad händer under workshoppen?

Under denna workshop kommer Studie- och språkverkstaden att hjälpa dig att skapa egna ordlistor och föra över dem till flashcard-appar. Vi kommer också att diskutera olika strategier för att utöka ordförrådet. Alla deltagare behöver ta med sig egen dator och mobiltelefon till workshoppen.

Workshoppen kommer att ges på svenska och/eller engelska utifrån vad som passar bäst för dem som deltar.

Evenemanget ges i samarbete med Stockholms universitets studentkår. Du hittar mer information om studentkåren på sus.su.se

Studie- och språkverkstaden (su.se/sprakverkstaden) erbjuder gratis hjälp till alla studenter vid Stockholms universitet som vill utveckla sitt akademiska skrivande och sina studiestrategier.

Läs mer om vad Studie- och språkverkstaden kan erbjuda dig.

Kalender utbildning

28

januari

Snabbhandledning på Studie- och språkverkstaden

4

februari

Skrivgrupp för studenter med svenska som andraspråk

5

februari

Medicinsk lunchyoga för studenter på onsdagar

26

februari

Sömnskola

26

februari

Planera din studievecka på Öppen studio

26

februari

Svenska som andraspråk? Så här kan du plugga ord med hjälp av flashcards

26

februari

Ergonomi – hur sitter du egentligen?

2

mars

Sluta skjuta upp!

3

mars

Bli vän med dig själv – introduktion till mindfulness och självmedkänsla

4

mars

Planera din studievecka på Öppen studio

4

mars

Planera dina studier – så gör du!

4

mars

Workshop om andning, återhämtning och självmedkänsla

4

mars

Passar Regeringskansliet dig?

5

mars

Vetenskapliga artiklar – så läser du dem

11

mars

Planera din studievecka på Öppen studio

11

mars

Studera utomlands som utbytesstudent!

11

mars

Öppet hus vid Stockholms universitet

11

mars

Workshop om kost

18

mars

Informationsmöte om studier och praktik utomlands

18

mars

Planera din studievecka på Öppen studio

18

mars

Workshop om stresshantering för dig som studerar med funktionsnedsättning

18

mars

Upptäck dina kompetenser

18

mars

Skrivretreat för uppsatsskribenter

25

mars

Planera din studievecka på Öppen studio

25

mars

Skriva uppsats – så får du ordning på skrivprocessen

25

mars

Våga tala

25

mars

Workshop om stresshantering

1

april

Planera din studievecka på Öppen studio

1

april

Bygg din egen drömutbildning

1

april

Workshop om att skapa tentaro

2

april

Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt - källkoll för skrivande studenter

8

april

Planera din studievecka på Öppen studio

15

april

Planera din studievecka på Öppen studio

15

april

Utlandspraktik genom Erasmus+ och fältstudier genom MFS

15

april

Börjar du plugga lite för sent till tentorna?

15

april

Skrivretreat för uppsatsskribenter

22

april

Planera din studievecka på Öppen studio

22

april

Snabbhandledning i akademiskt skrivande

22

april

Jobbsökarstrategier

23

april

Webbinarium om fältstudier utomlands via Sidas MFS-stipendium

28

april

Informationsmöte om fältstudier via Sidas MFS-stipendium

29

april

Planera din studievecka på Öppen studio – varje onsdagsmorgon

29

april

Skrivgrupp för dig med skrivsvårigheter

6

maj

Innovation och entreprenörskap

6

maj

Skrivretreat för uppsatsskribenter

15

maj

Arbetsmarknad och nätverkande

Fler kalendarier för utbildning

4

mars

Ålderism och äldre personers röster

5

mars

Bibliotek

Vetenskapliga artiklar – så läser du dem

11

mars

Studera utomlands som utbytesstudent!

17

mars

"Tredje tisdag" – afterwork med quiz!

18

mars

Bibliotek

Skrivretreat för uppsatsskribenter

28

mars

Kompetensmässa/ Jobb/Rekrytering

2

april

Bibliotek

Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt – källkoll för skrivande studenter

21

april

"Tredje tisdag" - afterwork för SU-alumner