Vetenskapliga artiklar - så läser du dem

torsdag 10 oktober 2019 12.00 – 13.00

Frescatibiblioteket, Scenen

Tycker du att det är svårt att komma igenom artiklarna du ska läsa? Vill du bli mer effektiv i din läsning? Under föreläsningen presenterar Studie- och språkverkstaden olika strategier för hur du bäst tillgodogör dig innehållet i vetenskapliga artiklar och rapporter. Välkommen till biblioteket kl. 12-13!

Syftet med föreläsningen är att du ska utveckla kunskaper om hur du läser vetenskapliga artiklar på ett effektivt sätt. Efter föreläsningen kommer du att:

  • veta hur du läser för att förstå innehållet i vetenskaplig artikel,

  • känna till hur en vetenskaplig artikel är uppbyggd.

  • känna till hur du kan utveckla din läskompetens.

Anmälan: Ingen föranmälan krävs.

TIPS!