Stockholms universitet logo, länk till startsida

Workshop för dig med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter

onsdag 7 oktober 2020 13.00 – 16.00

En Zoom-länk skickas ut till anmälda deltagare

Vill du ta del av tips om akademiskt läsande och skrivande och höra hur andra studenter med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter gör med pluggandet?

Välkommen till Studie- och språkverkstaden och en workshop där undervisning varvas med erfarenhetsutbyte och praktisk övning. Medtag egen kurslitteratur. Workshoppen leds av en specialpedagog och en IKT-pedagog.

Begränsat antal platser - anmälan krävs. Anmäl dig via mejl till sprakverkstaden@su.se senast dagen före workshoppen. Länk till zoom-mötet skickas dagen innan workshoppen till anmälda deltagare.

Anmäl dig!  

Studie- och språkverkstaden erbjuder gratis hjälp till alla studenter vid Stockholms universitet som vill utveckla sitt akademiska skrivande och sina studiestrategier. Besök oss gärna på su.se/sprakverkstaden för att se vad vi kan göra för dig.