Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kalender utbildning

1 september

22 december

Digital drop-in på Studie- och språkverkstaden

7 september

21 december

Planera din studievecka på Öppen studio

7

oktober

Läs effektivt!

7

oktober

Workshop för dig med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter

7

oktober

Workshop om andning, återhämtning och självmedkänsla

7

oktober

Workshop om andning, återhämtning och självmedkänsla

13

oktober

ACT - Hantera stress och främja hälsa

14

oktober

Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt – källkoll för skrivande studenter

14

oktober

Studera hemma - så hittar du bra rutiner

28

oktober

Skriva uppsats – så får du ordning på skrivprocessen

4

november

Global Engagement: Informationsmöte om utbytesstudier genom centrala avtal

4

november

Att skriva CV och personligt brev

11

november

Vill du öka din motivation? Vi ger dig tips och råd!

18

november

Virtual Master's Fair

24 november

27 november

Besök oss digitalt på Saco-mässan

25

november

Distanshandledning på drop-in för uppsatsskribenter

Fler kalendarier för utbildning

6

oktober

Informationsträff Utländska lärares vidareutbildning

7

oktober

Konst + forskning: Konst, form och språk

14

oktober

Bibliotek

Zoomföreläsning: Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt – källkoll för skrivande studenter