Kalender

Utbildning

16

september

Webbanmälan till vårterminen 2020 öppnar

INFORMATION

16

september

Dags för tenta? Så här gör du!

FÖRELÄSNING

17

september

Infobord om Studenthälsans aktiviteter

INFORMATION

17

september

Student writing group

WORKSHOP

18

september

Planera din studievecka på Öppen studio

WORKSHOP

18

september

Introduktion i lärplattformen Athena kl 9-10

INFORMATION

18

september

Lunchföreläsning: Bygg din egen drömutbildning

FÖRELÄSNING

18

september

Introduktion i lärplattformen Athena kl 14-15

INFORMATION

25

september

Planera din studievecka på Öppen studio

WORKSHOP

25

september

Sida Alumni berättar om sin fältstudie i Colombia

FÖRELÄSNING

25

september

Utlandspraktik genom Erasmus+ och fältstudier genom MFS

FÖRELÄSNINGEN

25

september

Medicinsk lunchyoga för studenter

WORKSHOP

25

september

Workshop för dig med dyslexi

WORKSHOP

25

september

Workshop om ergonomi

WORKSHOP

26

september

Språk – din väg till jobb i EU:s institutioner

SEMINARIUM

30

september

Läs effektivt!

FÖRELÄSNING

2

oktober

Planera din studievecka på Öppen studio

WORKSHOP

2

oktober

Studiegrupp, del 1 av 3

WORKSHOP

3

oktober

Informationsmöte om Minor Field Studies

EVENEMANG

8

oktober

Webinar om fältstudier utomlands via ett Minor Field Studies stipendium

SEMINARIUM

9

oktober

Planera din studievecka på Öppen studio

WORKSHOP

9

oktober

Studiegrupp, del 2 av 3

WORKSHOP

10

oktober

Vetenskapliga artiklar - så läser du dem

FÖRELÄSNING

15

oktober

Sista anmälningsdag till vårterminen 2020

INFORMATION

16

oktober

Planera din studievecka på Öppen studio

WORKSHOP

23

oktober

Planera din studievecka på Öppen studio

WORKSHOP

23

oktober

Studera utomlands!

FÖRELÄSNING

23

oktober

Studiegrupp, del 3 av 3

WORKSHOP

23

oktober

Skrivretreat för uppsatsskribenter

WORKSHOP

24

oktober

Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt - källkoll för skrivande studenter

FÖRELÄSNING

30

oktober

Planera din studievecka på Öppen studio

WORKSHOP

30

oktober

Skriva uppsats - så får du ordning på skrivprocessen

FÖRELÄSNING

31

oktober

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse inför vårterminen 2020

INFORMATION

6

november

Planera din studievecka på Öppen studio

WORKSHOP

6

november

Workshop om stresshantering för dig som studerar med funktionsnedsättning

WORKSHOP

13

november

Planera din studievecka på Öppen studio

WORKSHOP

13

november

Hitta ditt eget driv!

WORKSHOP

20

november

Planera din studievecka på Öppen studio

WORKSHOP

20

november

Lunchföreläsning: LinkedIn – ditt digitala varumärke

FÖRELÄSNING

27

november

Planera din studievecka på Öppen studio

WORKSHOP

27

november

Lunchföreläsning – Studera utomlands!

FÖRELÄSNING

11

december

Planera din studievecka på Öppen studio

WORKSHOP

11

december

Skrivretreat för uppsatsskribenter

WORKSHOP

12

december

Planera din studievecka på Öppen studio

WORKSHOP

18

december

Planera din studievecka på Öppen studio

WORKSHOP

Fler kalendarier för utbildning