Stockholms universitet logo, länk till startsida

Om lärarutbildningarna

Varmt välkommen till Stockholms universitets lärarutbildningar. Som lärar- och förskollärarstudent är du i gott sällskap med nära 10 000 andra studenter som har samma mål som du – att bli lärare eller förskollärare. 

Teacher and school girl using tablet in class
Foto: Gaby Baldrocco, Mostphotos

Se vilka lärarutbildningar som finns vid Stockholms universitet och vad de innebär.

Lärarutbildningarna

Vid Stockholms universitet finns 53 institutioner som var och en är experter inom sina ämnesområden. Vid institutionerna bedrivs forskning och utbildning. 

Du som är lärar- och förskollärarstudent läser många olika ämnen och kommer därför att läsa kurser vid flera olika institutioner. 

Eftersom du som lärar- och förskollärarstudent rör dig över många av universitetets olika institutioner finns det ett behov av att samordna hela din studiegång. Därför tillhör du från och med dagen du antas till din lärarutbildning en programansvarig institution. Den programansvariga institutionen ansvarar för helheten i din lärarutbildning. 

Den programansvariga institutionen ansvarar bland annat för:

  • Din studiegång
  • Din examen
  • Samordna dina eventuella behov av stöd
  • Studievägledning

Det är till din programansvariga institution som du vänder dig när du har frågor som rör helheten i din studiegång.

Kontaktinformation och karta

Du kommer att läsa kurser på andra institutioner än din programansvariga institution. Dessa instituitioner har du kontakt med under den tid du studerar på just den institutionen. 

Till de institutionerna vänder du dig när det gäller frågor som berör den enskilda kursen som du för tillfället läser. 

Utbildningskatalogen, alla kurser med kontaktinformation

 

 

Genom studerandeombud i kåren kommer dina åsikter fram till oss som arbetar med lärarutbildningarna. Det märker du nog inte direkt, det är en stor organisation och ditt ärende ska gå genom flera instanser.

Stockholms universitets studentkår

 

Stockholms universitets lärarutbildningar är hela unviversitetets angelägenhet.

Lärarutbildningarna, berednings- och beslutsorganisation (100 Kb)

På denna sida