Stockholms universitet

För dig som är lärarstudent

Grattis till ditt val av utbildning och yrke. Du behövs!

Studenter i Albano
Foto: Jens Olof Lasthein
 

Ny lärarstudent

Välkommen till lärarutbildningarna! Många anser att lärare är världens bästa yrke. Vi vill att du ska få en så smidig, givande och bra start som möjligt. Lycka till!

 

Ett sätt att få en så bra start som möjligt är att gå på välkomstaktiviteter för din lärarutbildning. Det har visat sig att de som deltar på introduktionsdagarna får det lättare att genomföra sina studier den första terminen.  

Din programansvariga institution, som har ansvar för din lärarutbildning, lägger upp introduktionen för dig och dina nya studiekamrater. Se vad som gäller för dig i januari.

Det finns även generella välkomstaktiviteter för alla studenter vid SU.

Ny lärarstudent, välkommen!

Välkomstaktiviteter för alla vid SU

Stockholms universtitets område är stort. Lärarutbildningarna ges vid flera institutioner som ligger på olika delar av campus. För att du ska kunna hitta rätt snabbt finns en karta över lärarutbildningarna.

Karta över lärarutbildningarna på campus. (2782 Kb)

Hitta på campus

Upptäck Stockholms universitets olika campus och områden

Välkommen till Stockholms universitet. Du som är lärar- och förskollärarstudent läser många olika ämnen vid flera institutioner. Från och med att du blir antagen till en lärarutbildning tillhör du en programansvarig institution. Den programansvariga institutionen ansvarar för helheten i din lärarutbildning. 

Vid Stockholms universitet finns institutioner som var och en är experter inom sina ämnesområden. Vid institutionerna bedrivs forskning och utbildning. 

Den programansvariga institutionen ansvarar bland annat för:

  • Din studiegång
  • Din examen
  • Samordna dina eventuella behov av stöd
  • Studievägledning

Du vänder dig till din programansvariga institution när du har frågor som rör helheten i din studiegång.

Kontaktinformation och karta

Andra institutioner

Du kommer att läsa kurser på andra institutioner än din programansvariga institution. Dessa har du kontakt med under den tid du studerar just där. 

Dit vänder du dig när det gäller frågor som berör den enskilda kursen som du för tillfället läser. 

Utbildningskatalogen, alla kurser med kontaktinformation

För att se ditt schema, kurslitteratur och kursupplägg går du in i utbildningskatalogen och söker fram din kurs.

Utbildningskatalogen

Du kan även hitta ditt schema genom schema.su.

Sida som leder dig till ditt schema

Studenthandboken ger svar på många av de frågor som våra studenter ofta ställer. 

Studenthandboken

Det finns många ord och begrepp inom den akademiska världen som du som student säkert kommer i kontakt med. Se vad orden och begreppen betyder.

Ord och begrepp i universitetsvärlden

 

Under din lärarutbildning

Lärarstudent utanför SU-biblioteket
Foto: Nicole Thorén

Varje dag är du ett steg närmare din målsättning. Du stöter på utmaningar och får nya möjligheter. Hitta din inre kraft och motivation så hjälper vi dig med det vi kan. Då blir du en professionell förskollärare och lärare.

Vi du gå på Luciafirande?

Den 12 december kl.15.00 är du välkommen till Luciatåg med efterföljande fika.

Luciatåg
Foto: Ingmarie Andersson

Anmäl dig till att se Luciatåg

Som lärarstudent kan du ha en massa skoj, engagera dig på olika sätt, påverka lärarutbildningarna och få nya vänner för livet.

Se vilka möjligheter som finns för ett rikt studentliv

De kurser som du läser i teorin omsätter du också i praktiken. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är kurser som du har på förskolor och skolor. Oavsett vilken lärarutbildning du går på så ingår VFU. Du får därigenom möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen. 

Se fördjupad information om verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Som lärare behöver du kunna hantera olika situationer. Du behöver kunna förstå skolans betydelse och eleven och elevens möjligheter och förutsättningar vad gäller lärande, utveckling, samspel och delaktighet i skolan. Vissa delar av lärarutbildningarna är därför samma för alla. Den gemensamma benämningen för kurserna som ges till förskollärare och lärare är den utbildningsvetenskaplikga kärnan, UVK.

Läs mer om den utbildningsvetenskaplikga kärnan, UVK

Studie- och språkverkstaden 

Vill du bli mer effektiv i dina studier, eller utvecklas som skribent och talare? På Studie- och språkverkstaden kan du vässa din studieteknik och slipa ditt skrivande. Ditt besök är gratis och det är för dig – oavsett vilken nivå du studerar på.

Studie- och språkverkstaden

Akademiskt läsande och skrivande, 7,5 hp

Akademiskt läsande och skrivande är en kurs i pedagogik med fokus på vuxnas lärande i högre utbildning, med dina egna högskolestudier som en slags fallstudie. En tyngdpunkt ligger på hur man kan, bör eller ska läsa och förstå akademiska texter av olika slag. Kursen ges som sommarkurs och som terminskurs på kvällstid på kvartsfart under hela terminen. All undervisning sker på distans.

Akademiskt läsande och skrivande

Du som är förskollärarstudent och lärarstudent har en unik möjlighet att kunna fördjupa dig i och få stöd i hur du kan använda dig av digitalkompetens. Besök Medieverkstan och lär dig mer om text, ljus, bild och film för din framtida yrkesroll. 

Se mer om Medieverkstan

Drömmer du om att läsa utomlands? Då kan du förverkliga din dröm. Du kan nämligen läsa delar av din lärarutbildning utomlands. Tänk bara på att vara ute i god tid. Kontakta din studievägledare för att veta vad du kan läsa och när det passar in bäst för dig i din lärarutbildning.

Olika sätt att läsa utomlands på lärarutbildningarna

Viktigt att satsa på flerspråkig kompetens

Flerspråkighet är ett omdebatterat ämne, både i media och i skolans värld. Hur kan man ta vara på och stärka flerspråkigheten i skolan?

Läs vad Camilla Bardel, professor i moderna språk, anser

Presentation av VFU utomlands, 23 november

Du som går grundlärarprogrammet med inriktning F-3 och 4-6, ämneslärarprogrammet eller kompletterande pedagogisk utbildning, har möjlighet att ansöka om att göra en VFU-kurs utomlands. Vid detta Zoom-möte presenterar vi vad det innebär och hur du gör för att ansöka.

Presentation av VFU utomlands

Fyra forskare har beviljats medel, två projektbidrag, ett nätverksbidrag och en ”Exploratory Workshop”.

VR-bidrag till utbildningsvetenskap

Skolor som är särskilt framgångsrika när det gäller elevhälsa

Vad kännetecknar ett framgångsrikt elevhälsoarbete?

Forskning inom utbildningsvetenskap

Projektbidrag beviljade

Unikt forskningssamarbete

Utveckla didaktiska verktyg och modeller för förskollärare, lärare och rektorer

Håll dig uppdaterad om aktuell forskning om undervisning, lärande och utbildning vid Stockholms universitet

Se forskning, skola och utbildning vid SU

Skolforskningsinstitutet har beviljat tretton projekt för praktiknära skolforskning

51 miljoner till praktiknära forskning.

Se beviljade medel för praktiknära forskning ifrån Skolforskningsinstitutet

Demokrati i fokus

Vill du veta mer om varför världen ser ut som den gör? Kanske vill du hitta forskningsbaserade förklaringar till det som sker omkring oss? I skolan är demokrati centralt.

Se olika teman med demokrati i fokus

AI-läskunnighet i den svenska lärarutbildningen

Hur kan lärarutbildningen ge lärarstudenter den kompetens som behövs i framtiden när Artificiell intelligens (AI) förväntas få en allt större plats i skolan?

Läs om forskningsprojektet

Några exempel på poddar och bloggar som finns för dig som läser till lärare är: Bakombokyllan, Barnpsykologerna, Bildningspodden, Lek och språk, Samspel och socialt klimat och Skoljuridik.

Bloggar och poddar vid SU

Podden Lärare och forskning görs av Lärarstiftelsen i samarbete med Sveriges lärare.

Lärare och forskning

 

När din lärarutbildning är klar

Vad skönt för dig att du är klar! Steg ett är nu att du ansöker om att få ut din examen. I steg två ansöker du om att få ut din förskollärar- eller lärarlegitimation. Du är efterlängtad på arbetsmarkanden! När du har jobbat som förskollärare eller lärare ett tag kanske du funderar på kompetensutveckling, forskning och karriär. Då finns vi här för dig igen.

 
Hållbarhetsfilm - Mål 4 - God utbildning Odelat stöd från en vuxen, en lärare som ser dig och ett nätverk av likasinnade studiekamrater. Det är receptet på framgångsrika studier i grundskolan och gymnasiet, oavsett om du kommer från en akademisk eller en icke-akademisk bakgrund. Se filmen om forskningsprojektet ”I fotspåren på motståndskraftiga unga”.

 

SU:s Lärarkonferens 2024, meningsfullt lärande i tiden

Konferensen samlar lärare från hela universitetet för att dela erfarenheter kring undervisning, pedagogisk utveckling och att ta ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande för att fortsätta att förbättra vår undervisning och våra lärmiljöer.

Om SU:s Lärarkonferens 2024

Möt flera alumner eller bli mentor åt en student

Gå med i SU:s alumnnätverk eller träffa studenter för inspiration och utbyte av erfarenheter. 

Alumn

Skola, utbildning och lärande

Se vilken forskning som bedrivs och vad som är aktuellt

ForskarFredag

ForskarFredag är en vetenskapsfestival i september varje år med ett stort utbud av forskarpresentationer, shower, dialoger och många prova-på-experiment. För dig som är lärare finns material och inspiration för att prata om forskning med klassen.

Läs mer om ForskarFredag

Utbildningsradion; tips och råd

UR, inspiration i frågor som rör din vardag som lärare

Årets lärare

Priset Årets lärare 2023 går till Jordi Solsona Belenguer, Institutionen för data- och systemvetenskap, och Maja Torres Madzar, Institutionen för ämnesdidaktik. 

Han vidgar våra vyer och får oss att ha roligt när vi lär oss. Hon får oss att våga tänka nytt och tänka tillsammans!

De är årets lärarpristagare

Grattis! Nu när du är klar med din förskollärar- eller lärarutbildning är det dags för dig att ansöka om att ta ut din förskollärar- eller lärarexamen.

●    Förskollärarexamen
●    Grundskollärarexamen ( F-3, 4-6, fritidshem)
●    Ämneslärarexamen ( 7-9, gymnasieskola)
●    Yrkeslärarexamen

Läs hur du gör för att få ut din examen

För att få ut din lärarlegitimation behöver du vända dig till Skolverket.

Så gör du för att få din lärarlegitimation, se Skolverket

Du är nästan klar och vill bli behörig.

Läs vad du behöver göra för att bli behörig

Om du känner att du vill utvecklas ytterligare och göra karriär så finns många möjligheter. 

Se exempel på karriärvägar som du kan ta

Kompetensutveckling

Nu när du redan har en lärarlegitimation och vill bredda eller fördjupa dig ytterligare så har du ett flertal alternativ för att förverkliga din egen väg. 

Se vilken kompetensutveckling som passar dig

NY Kurs- Utveckling av laborationer för fysiklärare

Laborationer och demonstrationer är viktiga verktyg för undervisning i fysik. Beroende på hur de är utformade kan de hjälpa eleverna att visualisera och förstå viktiga begrepp i kursen, eller hjälpa dem att lära sig att formulera och undersöka egna frågor. 

Utveckling av laborationer för fysiklärare 7,5 hp

Multilingual education in Sweden, assets and challenges 22-23 November

Doktorander presenterar resultat från sina avhandlingar om språk och flerspråkighet i svensk utbildning. Ett antal inbjudna talare bidrar också med sina perspektiv på språkdidaktik och flerspråkighet. Konferensen hålls på engelska. Anmäl dig senast 6 november.

Program, multilingual education in Sweden

Utvecklas genom internationella utbyten

Internationellt samarbete och utbyte är möjligt inom hela utbildningssektorn.

Se utbyten.se

Specialpedagogikensdag 2023

Ta del av specialpedagogikens dag i efterhand med tema: Förutsättningar för lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Att undervisa om folkmord – fyra vägledande principer

Steven Dahl undervisar och forskar vid Institutionen för ämnesdidaktik. Han är särskilt intresserad av relationen mellan undervisning och lärande om folkmord. Genom sin forskning har Steven mejslat fram fyra vägledande principer som historielärare på högstadiet och gymnasiet kan utgå ifrån. 

Att undervisa om folkmord – fyra vägledande principer

Forskarutbildning

Om du är intresserad av att börja forska inom lärarutbildningarna så är det möjligt vid Stockholms universitet. Flera institutioner bedriver forskning och har forskarutbildning inom lärarutbildningarna.

Forskarutbildning inom lärarutbildningarna

Forum för doktorander

Målet med projektet, forum för doktorander, är att ge stöd åt doktorander så att fler slutför sin avhandling i tid och dessutom mår bra under forskarstudietiden.

Se forum för doktorander

 

Har du frågor och funderingar kring din lärarutbildning? Ta då kontakt med studievägledarna som är experter på lärarutbildningarna.

Kontaktinformation till studievägledarna som jobbar med lärarutbildningarna

På denna sida