Stockholms universitet logo, länk till startsida

För dig som är lärarstudent

Grattis till ditt val av utbildning och yrke. Du behövs!

 

Studenter utanför universitetet
Foto: Katja Kircher, Mostphotos
 

Ny lärarstudent

Du kanske har gått och längtat länge nu. Äntligen är det dags för dig att börja på din nya utbildning. Det kan kännas lite pirrigt. Vi vill att du ska känna dig hjärtligt välkommen, känna dig trygg och få rätt förväntningar på lärarutbildningarna.

För att du ska få en så smidig start på din nya lärarutbildning har det varit möjligt för dig att ta del av välkomstaktiviteter. Nu hoppas vi på att du får en lyckad terminstart.

Ta reda på vad du behöver ordna med under dina första dagar och veckor på universitetet.  

En lyckad terminsstart

Stockholms universtitets område är stort. Lärarutbildningarna ges vid flera institutioner som ligger på olika delar av campus. För att du ska kunna hitta rätt snabbt finns en karta över lärarutbildningarna.

Karta över lärarutbildningarna på campus

Hitta på campus

Upptäck Stockholms universitets olika campus och områden

Välkommen till Stockholms universitet. Du som är lärar- och förskollärarstudent läser många olika ämnen vid flera institutioner. Från och med att du blir antagen till en lärarutbildning tillhör du en programansvarig institution. Den programansvariga institutionen ansvarar för helheten i din lärarutbildning. 

Vid Stockholms universitet finns 53 institutioner som var och en är experter inom sina ämnesområden. Vid institutionerna bedrivs forskning och utbildning. 

Den programansvariga institutionen ansvarar bland annat för:

  • Din studiegång
  • Din examen
  • Samordna dina eventuella behov av stöd
  • Studievägledning

Du vänder dig till din programansvariga institution när du har frågor som rör helheten i din studiegång.

Kontaktinformation och karta

Andra institutioner

Du kommer att läsa kurser på andra institutioner än din programansvariga institution. De instituitionerna har du kontakt med under den tid du studerar på just de institutionerna. 

Dit vänder du dig när det gäller frågor som berör den enskilda kursen som du för tillfället läser. 

Utbildningskatalogen, alla kurser med kontaktinformation

För att se ditt schema, kurslitteratur och kursupplägg går du in i utbildningskatalogen och söker fram din kurs.

Utbildningskatalogen

Du kan även hitta ditt schema genom schema.su.

Sida som leder dig till ditt schema

 

Det finns många ord som används i den akademiska världen. Ett flertal kan vara svåra att förstå. Om du vill så kan du se vad de orden betyder. Snart kommer du in i hur orden används.

Förklaring av ord och begrepp i universitetsvärlden

 

Under din lärarutbildning

Varje dag är du ett steg närmare din målsättning. Du stöter på utmaningar och får nya möjligheter. Hitta din inre kraft och motivation så hjälper vi dig med det vi kan. Att bli en professionell förskollärare och lärare.

Studieteknik på universitetet — så gör du

Välkommen på en föreläsning där du får ta del av Studie- och språkverkstadens tre bästa tips om studieteknik – allt för att du ska få flyt i dina studier den här terminen. 

Studieteknik

Vem vill du ge priset Årets lärare?

Har du som är student haft en engagerande lärare som inspirerat dig att lära mer? Med en nominering till det pedagogiska priset — Årets lärare 2022 har du chansen att lyfta fram och premiera just din lärare.

Årets lärare

Plugga på distans

Råd till dig som pluggar hemma

Ta hand om dig

Studenthälsan erbjuder workshoppar som syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att främja din hälsa och dina studier. 

Till Studenthälsans aktiviteter

Som lärarstudent kan du ha en massa skoj, engagera dig på olika sätt, påverka lärarutbildningarna och få nya vänner för livet.

Se vilka möjligheter som finns för ett rikt studentliv

De kurser som du läser i teorin omsätter du också i praktiken. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är kurser som du har på förskolor och skolor. Oavsett vilken lärarutbildning du går på så ingår VFU. Du får därigenom möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen. 

Se fördjupad information om verksamhetsförlagd utbildning, VFU

 

Du som är förskollärarstudent och lärarstudent har en unik möjlighet att kunna fördjupa dig i och få stöd i hur du kan använda dig av digitalkompetens. Besök Medieverkstan och lär dig mer om text, ljus, bild och film för din framtida yrkesroll. 

Se mer om Medieverkstan

Som lärare behöver du kunna hantera olika situationer. Du behöver kunna förstå skolans betydelse och eleven och elevens möjligheter och förutsättningar vad gäller lärande, utveckling, samspel och delaktighet i skolan. Vissa delar av lärarutbildningarna är därför samma för alla. Den gemensamma benämningen för kurserna som ges till förskollärare och lärare är den utbildningsvetenskaplikga kärnan, UVK.

Läs mer om den utbildningsvetenskaplikga kärnan, UVK

Drömmer du om att läsa utomlands? Då kan du förverkliga din dröm. Du kan nämligen läsa delar av din lärarutbildning utomlands. Tänk bara på att vara ute i god tid. Kontakta din studievägledare för att veta vad du kan läsa och när det passar in bäst för dig i din lärarutbildning.

Olika sätt att läsa utomlands på lärarutbildningarna

Håll dig uppdaterad om aktuell forskning om undervisning, lärande och utbildning vid Stockholms universitet

Se forskning, skola och utbildning vid SU

Skolforskningsinstitutet har beviljat tretton projekt för praktiknära skolforskning

51 miljoner till praktiknära forskning.

Se hela listan som har fått beviljade medel för praktiknära forskning ifrån Skolforskningsinstitutet

Några exempel på poddar och bloggar som finns för dig som läser till lärare är: Bakombokyllan, Barnpsykologerna, Bildningspodden, Lek och språk, Samspel och socialt klimat och Skoljuridik.

Bloggar och poddar vid SU

Lärarstudentpodden

Avsnitt: Hjälp, hur gör jag? Maria Wiman om första tiden som lärare.

 

 

När din lärarutbildning är klar

Vad skönt för dig att du är klar! Steg ett är nu att du ansöker om att få ut din examen. I steg två ansöker du om att få ut din förskollärar- eller lärarlegitimation. Du är efterlängtad på arbetsmarkanden! När du har jobbat som förskollärare eller lärare ett tag kanske du funderar på kompetensutveckling, forskning och karriär. Då finns vi här för dig igen.

Är du nyutexaminerad lärare och vill prova Stockholm Stad som arbetsgivare?

Som vikarie lägger du själv in de dagar och tider som du kan arbeta i ett webbaserat bokningssystem. Den skola som bokar in dig ansvarar för att ge dig den information du behöver för att utföra uppdraget.

Se annons för lediga jobb, Stockholms Stad

Alumnevent - Nu får grundlärare utbildning i sex och relationer

En både historisk tillbakablick på undervisningen för sex- och samlevnad i skolan allt sedan folkskolan bildades till vilka verktyg som är framgångsrika i 2000-talets undervisning om sexualitet, samtycke och samlevnad. Dessutom tas frågan upp om vilka utmaningar och nya krav på lärare som finns nu och hur ser det ut för förskolan. 

Evenemanget sker via zoom den 27 januari kl.17.30-20.

För anmälan och mer information om eventet om utbildning i sex och relationer

Möt flera alumner och gå med i alumnnätverket vid SU

Alumn

 

Några berättar varför 

Det är ett så roligt yrke

 

Specialpedagogikensdag

Delaktighet och lärande under pandemin. Välkommen den 9 mars 2022.

Delaktighet och lärande under pandemin: specialpedagogiska utmaningar och lärdomar

 

ForskarFredag

ForskarFredag är en vetenskapsfestival i september varje år med ett stort utbud av forskarpresentationer, shower, dialoger och många prova-på-experiment. För dig som är lärare finns material och inspiration för att prata om forskning med klassen.

Läs mer om ForskarFredag

 

Utbildningsradion; tips och råd

UR, inspiration i frågor som rör din vardag som lärare

Grattis! Nu när du är klar med din förskollärar- eller lärarutbildning är det dags för dig att ansöka om att ta ut din förskollärar- eller lärarexamen.

●    Förskollärarexamen
●    Grundskollärarexamen ( F-3, 4-6, fritidshem)
●    Ämneslärarexamen ( 7-9, gymnasieskola)
●    Yrkeslärarexamen

Läs hur du gör för att få ut din examen

För att få ut din lärarlegitimation behöver du vända dig till Skolverket.

Så gör du för att få din lärarlegitimation, se Skolverket

Du är nästan klar och vill bli behörig.

Läs vad du behöver göra för att bli behörig

Om du känner att du vill utvecklas ytterligare och göra karriär så finns många möjligheter. 

Se exempel på karriärvägar som du kan ta

Kompetensutveckling

Nu när du redan har en lärarlegitimation och vill bredda eller fördjupa dig ytterligare så har du ett flertal alternativ för att förverkliga din egen väg. 

Se vilken kompetensutveckling som passar dig

Alumnevent - Nu får grundlärare utbildning i sex och relationer

En både historisk tillbakablick på undervisningen för sex- och samlevnad i skolan allt sedan folkskolan bildades till vilka verktyg som är framgångsrika i 2000-talets undervisning om sexualitet, samtycke och samlevnad. Dessutom tas frågan upp om vilka utmaningar och nya krav på lärare som finns nu och hur ser det ut för förskolan. 

Evenemanget sker via zoom den 27 januari kl.17.30-20.

För anmälan och mer information om eventet om utbildning i sex och relationer

Få tips om vidareutbildning och forskning som rör skola och lärande genom att prenumerera på Lärarutbildningens nyhetsbrev.

Länk till Lärarutbildningens nyhetsbrev

Om du är intresserad av att börja forska inom lärarutbildningarna så är det möjligt vid Stockholms universitet. Flera institutioner bedriver forskning och har forskarutbildning inom lärarutbildningarna.

Forskarutbildning inom lärarutbildningarna

 

Har du frågor och funderingar kring din lärarutbildning? Ta då kontakt med studievägledarna som är experter på lärarutbildningarna.

Kontaktinformation till studievägledarna som jobbar med lärarutbildningarna

På denna sida