Stockholms universitet logo, länk till startsida

Jag har redan förskollärar- eller lärarbehörighet

Fördjupa och bredda dig som lärare i de ämnen som du gillar allra mest eller som du känner att du behöver få mer kunskap i.

Undervisning i lågstadieklass.
Foto: Katja Kircher, Mostphotos

Stockholms universitet erbjuder allt från korta fristående kurser till längre påbyggnadsutbildningar.

Alla våra lärarutbildningar är påbyggbara.

Forskarutbildningar för lärare

Varje institution som ger fristående kurser inom skola och förskola har olika specialområden. Kurserna finns både på grund- och avancerad nivå. 

Fristående kurser, sökning i utbildningskatalogen med filter kurser

 

Fler vägar in

Genom att läsa enstaka korta kurser kan du känna efter ifall lärarutbildningarna är något för dig.

Se kursutbudet för Fler vägar in vid SU

Se hela kursutbudet för Fler vägar in

Du ansöker till kurserna via antagning.se 

Kulturskoleklivet

Kulturskoleklivet är regeringens satsning på förbättrad kompetensförsörjning till kulturskolan. 

Fördjupa dina didaktiska färdigheter

Montessoripedagogik

Du får lära dig montessoripedagogikens teori och praktiska tillämpning inom förskola och grundskola.

Montessoripedagogik

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter.

Se vilka Lärarlyftskurser som ges vid SU

Se vilka Lärarlyftskurser som ges, Skolverkets hemsida

Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för verksamma lärare. Specialläraren kan analysera olika elevers utvecklingsmöjligheter i olika lärmiljöer med hjälp av fördjupade didaktiska kunskaper. 

Speciallärare

 

Specialpedagog

Specialpedagogprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för verksamma lärare/pedagoger. En specialpedagog arbetar tillsammans med både personal och ledning. 

Specialpedagog

Uppdragsutbildning är en utbildningsform vid sidan av den grundläggande högskoleutbildningen. Mellan institutioner och arbetsgivare har man ett avtal om uppdragsutbildning som kan ge högskolepoäng.

Uppdragsutbildningar som finns för förskola och skola

Om du har en utländsk lärarexamen eller en ämnesexamen som motsvarar ett svenskt undervisningsämne och vill arbeta som lärare i Sverige kan du komplettera dina studier inom Utländska lärares vidareutbildning. 

Utländska lärares vidareutbildning, ett nationellt samarbete

Utländska lärares vidareutbildning, vid Stockholms universitet

Lämplighetsprov

Som VFU-handledare blir du en nyckelperson då lärarstudenterna ska få insikt i och kunskap om lärarens hela uppdrag i förskolan eller skolan. 

VFU-handledare

Om du behöver få råd och stöd till vad som skulle kunna passa dig inom lärarutbildningarna så hör av dig till våra studievägledare.

Kontakta lärarutbildningarna

Du kan fördjupa dig i ett ämne, läsa in fler ämnen eller välja att satsa på en mer ledande position.

Se fler karriärvägar

På denna sida