Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kontakt lärarutbildningarna

Lärarutbildningarna finns vid flera institutioner med olika kompetenser. Här finns kontaktuppgifter till studievägledare och lärarutbildningens pressekreterare.

Undervisning i lågstadieklass
Foto: Katja Kircher

Förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 21A, plan 2, rum 255

Studievägledare: Maria Forssell
E-post: studentexpedition@buv.su.se

www.buv.su.se

Grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 

Institutionen för språkdidaktik (ISD)

Besöksadress:
Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 9

Studievägledare: Shona McLean
Telefon: 08-1207 6741
E-post: studievagledare@isd.su.se

www.isd.su.se

 

Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6
 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P, rum 419

Studievägledare: Kristina Norhammar
Telefon 08-1207 6482
Telefontid: Måndagar kl. 9.30-11.00
E-post: studievagledning@mnd.su.se

www.mnd.su.se

 

Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem
 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 21 A, plan 2, rum 254

Studievägledare: Pia Engberg
E-post: studentexpedition@buv.su.se

www.buv.su.se

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk
 

Institutionen för språkdidaktik (ISD)

Besöksadress:
Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 9

Studievägledare: Tomas Brännmark
Telefon: 08-1207 6625
E-post: studievagledare@isd.su.se

www.isd.su.se

 

Ämneslärarutbildning med KPU- matematik, naturvetenskap och teknik
 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P, rum P411

Studievägledare: Elvira Bergquist
Telefon 08-1207 6600
Telefontid: Måndagar kl. 9.30-11.00
E-post: studievagledning@mnd.su.se

www.mnd.su.se

 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot humaniora eller samhällsvetenskap
 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P, Studentexpedition plan 3

Studievägledare: Johanna Fryskmark
Telefon: 08-674 7156 och 08-674 7902
E-post: studievagledning@hsd.su.se

www.su.se/hsd

 

Samarbete med andra lärosäten

(Ämneslärarstudenter med idrott, musik och bild)
 

Om du har frågor om ämneslärarprogrammet där Stockholms universitet samarbetar med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Kungliga musikhögskolan (KMH) och Stockholms konstnärliga högskola (SKH), kontakta:

Stockholms universitet
Telefon: 08-16 21 12
E-post: fhs@su.se

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Kungliga musikhögskolan (KMH)

Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom samhällsvetenskap och humaniora
 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P, Studentexpedition plan 3
Studievägledare: Johanna Fryskmark
Telefon: 08-674 7156 och 08-674 7902
E-post:  studievagledning@hsd.su.se

www.su.se/hsd

 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik
 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20A, Arrheniuslaboratorierna, hus P, rum P411

Studievägledare: Elvira Bergquist
Telefon 08-1207 6600
Telefontid: Måndagar kl. 9.30-11.00
E-post: studievagledning@mnd.su.se

www.mnd.su.se

Yrkeslärarprogrammet
 

Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

Studievägledare: Eva Ahlzén
Telefon: 08-16 31 45
E-post: eva.ahlzen@edu.su.se
Studentexpedition:studieinfo.edu@su.se

www.edu.su.se

Specialpedagogiska institutionen

Besöksadress:
Frescati Hagväg 14, plan 2 (1 trappa)

Studievägledare: Kristina Salenstedt Linder
Telefon: 08-1207 6433
Telefontider: tisdag 10.00–11.00, torsdag 10.00-11.00
Besökstider: Enligt överenskommelse.
E-post: studievagledare@specped.su.se

www.specped.su.se

Telefon: 08-1207 6930
Telefontider: Måndagar kl. 13-15 och torsdagar kl. 10-12 och enbart för förskollärare, onsdagar kl. 11-12
E-post: val@su.se

www.su.se/val

Telefon: 08-1207 65 35
Telefontider: Tisdagar och torsdagar kl. 10.00-12.00
E-post: ulv@su.se

www.su.se/ulv

För frågor om lämplighetsprov:

llp@su.se

Lärarstudenter ska i första hand kontakta studievägledaren vid sin programansvariga institution. Annars finns följande möjligheter:

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B. Kölapp på entréplan (till vänster om trappan). Väntrum en trappa upp på plan 3.

Telefon: 08 - 16 35 88
Telefontider: Tisdagar kl. 10-11 och torsdagar kl. 9-10 (OBS, stängd 10 september)
Besökstider: Enligt överenskommelse.
E-post: lararlegitimation@su.se

För dig som vill prova på att läsa kurser för blivande förskollärare eller lärare. Välkommen att kontakta oss! Besvara frågorna och skicka till flervagarin.lararvgl@su.se

  • Ditt namn, personnummer (om du har tidigare studiemeriter i Ladok) och din e-post.
  • Vad vill du veta mer om? Fler vägar in, VAL eller ULV?
  • Vilken examen är du intresserad av? Förskollärare, Grundlärare F-3/4-6/Fritidshem eller Ämneslärare?
  • Är du idag verksam som lärare eller förskollärare och undervisar enligt svensk läroplan? Ja/Nej/Vet ej
  • Beskrivning av din erfarenhet som lärare eller förskollärare och vilka ämnen/årskurser du vill bli behörig i.
     

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter.

Kontakta oss på: lararlyftet@su.se

Hitta till lärarutbildningarna

Kartan visar var de programansvariga institutionerna och samordningen för  

Utländska lärares vidareutbildning, ULV och Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL ligger på campus.

Karta över campus.

På denna sida