Stockholms universitet
Louise står framaför södra huset vid Stockholms universitet
Harald sitter ner.
Barn i ett klassrum
Skolundervisning, lärare och en elev.
Studenter som sitter och studerar i ett klassrum.