Stockholms universitet logo, länk till startsida

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå som vanligt höstterminen 2020.

Regeringen meddelade den 29 maj att Folkhälsomyndighetens rekommendation om digital undervisning tas bort den 15 juni. Beskedet överensstämmer med rektors beslut att delvis återgå till campusförlagd undervisning under hösten i den takt det är möjligt. Delar av undervisningen kommer att behöva ges på distans för att minska smittspridningen. Rekommendationer om fysisk distansering och att begränsa antalet personer som samlas till max 50 personer kvarstår. För verksamheten gäller fortsatt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Här nedan följer några frågor och svar om VFU hösten 2020.

Vad är det som gäller för VFU höstterminen 2020?

Universitetet gör allt vi kan för att utbildningen ska fortgå enligt plan och inte fördröjas. Under vissa omständigheter kan dock utbildningen komma att förlängas.

Kan ni inte flytta eller skjuta upp VFU:n?

Det är inte aktuellt att skjuta upp den verksamhetsförlagda utbildningen eller att flytta om kurser. Det rör sig om så pass stora volymer av studenter som är inne i systemet, eller som ska ut senare, att det blir praktiskt omöjligt.  
Men det kan finnas skäl till att du som student inte kan fullfölja din VFU som det var tänkt med anledning av Covid-19. Du eller anhörig kanske är eller blir sjuk, skolan eller förskolan kanske inte kan ta emot, måste anpassa sin undervisning eller tvingas stänga. Individuella lösningar kan ske på kursansvarig institution.

Vad är det som kan ske digitalt?

Vilka moment som genomförs digitalt kommer att variera beroende på omständigheterna. Trepartssamtal kan till exempel komma att genomföras digitalt även i höst. 

Om jag har frågor om min VFU, vem kontaktar jag?

Du kontaktar din programansvariga institution. Kontaktuppgifter hittar du här

SL uppmanar till att inte åka kollektivt. Innebär det att jag inte får resa med kollektiva transportmedel till min VFU-skola?

Stockholms universitet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enligt Folkhälsomyndigheten omfattas inte kollektivtrafiken av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. 
Om du är helt frisk och symtomfri, och behöver resa kollektivt till din VFU-skola gäller det att hålla avstånd och sprida ut sig i fordonet i den utsträckning det går. Läs mer om rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats samt SL:s webbplats.

Allmänt

Alla studenter och anställda vid Stockholms universitet rekommenderas att följa Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer. Här kan du läsa mer om universitetets information till studenter och medarbetare.

På denna sida