Stockholms universitet logo, länk till startsida

VFU-kluster

Med start hösten 2019 går Stockholms universitet gradvis över till en ny VFU-modell med VFU-kluster. Ett VFU-kluster är en geografisk enhet bestående av ett antal skolor och förskolor inom en kommun där ett stort antal lärarstudenter gör sin VFU. Inom klustren samverkar man tätt med varandra och tillsammans med Stockholms universitet. 

Kluster kan se olika ut och vara olika stora, men vad de har gemensamt är vissa kriterier och aktiviteter som genomförs inom klustret, till exempel handledarseminarier, studentseminarier och handledarutbildningar. 
Skissen visar hur ett VFU-kluster ser ut med förskoleenheter, gymnasium och grunskorlor.

Ett fullt utbyggt kluster kommer att innehålla ca 200 studenter fördelat på ca 50 förskollärarstudenter, 100 grundlärarstudenter och 50 ämneslärarstudenter.

Fullt utbyggt 2024

Drygt 70 procent av alla universitetets studenter som gör sin första VFU-kurs är idag placerade inom ett VFU-kluster. Målet är att alla lärarstudenter ska ha en VFU-klusterplacering senast 2024 då modellen preliminärt beräknas vara fullt utbyggd.

Fördelar med VFU-kluster

 • Fördelen med VFU-kluster är att det möjliggör en VFU av hög kvalitet, det bidrar till samsyn när lärarutbildare och handledare samverkar om till exempel förväntade studieresultat, progression och bedömning.
 • Med många handledare och studenter inom ett kluster, och på varje skolverksamhet inom klustret, möjliggörs samverkan och erfarenhetsutbyte mellan handledarna. 
 • Studenterna möter många andra studenter, både inom det egna programmet men också från andra lärarprogram, vilket kan bidra till förståelse av skolverksamhetens och yrkesrollens komplexitet och till givande möten under hela yrkesblivandet.

De här klustren finns idag

 1. Botkyrka
 2. Bromma-Hässelby/Vällingby
 3. Enskede/Årsta/Vantör
 4. Danderyd
 5. Farsta-Skarpnäck
 6. Haninge
 7. Hägersten/Älvsjö-Skärholmen
 8. Kista/Rinkeby-Spånga/Tensta
 9. Kungsholmen-Södermalm
 10. Lidingö
 11. Nacka
 12. Norrmalm-Östermalm
 13. Sollentuna
 14. Upplands-Bro
En man håller i en skylt där det står VFU-skola på. Han ler och ser mycket nöjd ut.
Skolor och förskolor som ingår i ett VFU-klustren får en väggskylt av Stockholms universitet som visar att de tar emot universitets lärarstudenter under VFU. Här ser vi rektor Mats Strandler, Eklidens skola som ingår i VFU-klustret Nacka, hålla upp skolans skylt.

Vill ni bilda ett VFU-kluster?

Vilka skolor och förskolor som ingår i ett kluster bestäms i dialog mellan universitetet, kommunerna och skolledare. Är ni intresserade av att bilda ett VFU-kluster? Kontakta då gärna Cecila Netje, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt 

Cecilia Netje
VFU-koordinator, Studentavdelningen
E-post: cecilia.netje@su.se

Telefon: 08-16 39 77

På denna sida