Stockholms universitet

Utbildningsvetenskaplig kärnan

Här ser du som VAL-student vilka kurser du måste läsa inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.

På denna sida