Stockholms universitet logo, länk till startsida

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Utländska lärares vidareutbildning är en kompletterande utbildning för dig med utländsk utbildning. Den ger behörighet att arbeta som lärare eller förskollärare i svensk skola och förskola.

Lärare och barn leker med block.
Foto: Gabby Barldrocco, Mostphotos

Utländska lärares vidareutbildning (ULV) är för dig som har en utländsk förskollärarutbildning, grundlärarutbildning eller en ämnesutbildning med ett undervisningsämne som finns i den svenska skolan.

Utbildningen leder till att du blir behörig förskollärare eller lärare i Sverige. Du som redan har legitimation har möjlighet att öka din kunskap om förskolläraryrket och läraryrket i Sverige. Din behörighet ger dig möjlighet att använda dina kunskaper och kompetenser för att berika den svenska skolan och förskolan.

För behörighet till utbildningen måste din utländska utbildning vara avslutad och på eftergymnasial eller akademisk nivå. Du behöver också ha Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.

 

Det finns tre inriktningar att läsa: förskollärare, grundlärare eller ämneslärare.

Inom varje inriktning finns olika utbildningsvägar. Beroende på din tidigare utbildning, yrkeserfarenhet och eventuellt beslut från Skolverket kan du läsa mot legitimation, mot examen, eller mot kunskap om förskollärar- eller läraryrket i Sverige.

Vilken utbildningsväg kan jag läsa?

Börja med att ta reda på vilken utbildningsväg som är aktuell för dig. Är ingen utbildningsväg aktuell för dig är du välkommen att kontakta studievägledare inom Fler vägar in i läraryrket.

Presumtiv studievägledning inom Fler vägar in i läraryrket 

Hur får jag en kompletteringshänvisning?

För att få en kompletteringshänvisning måste du först ansöka om legitimation hos Skolverket. För att ansöka om legitimation behöver du ha en utländsk förskollärarutbildning, grundlärarutbildning eller ämneslärarutbildning. 

Skolverket ger dig besked om vad du behöver komplettera din tidigare utbildning med för att läsa mot legitimation. Det kallas att du får ett ”beslut om kompletteringshänvisning”.

Läs mer på Skolverkets hemsida

 

Läsa mot svensk legitimation

Du kan läsa mot legitimation om du har:

 • en utländsk förskollärarutbildning, grundlärar eller ämneslärarutbildning
 • fått ett beslut om kompletteringshänvisning från Skolverket.

Att läsa enligt ett beslut om kompletteringshänvisning innebär att du läser minst två terminer för att få legitimation. Då ingår den obligatoriska terminen ”Att vara lärare i Sverige”.

Läsa mot svensk förskollärar- eller lärarexamen

Du som inte har en kompletteringshänvisning från Skolverket kan ansöka om att läsa mot en svensk förskollärarexamen eller en ämneslärarexamen. Den här möjligheten finns dock inte för grundlärare.

För att läsa mot examen behöver du ha tillräckligt omfattande relevanta studier så att en komplettering ryms inom 120 hp. Läs mer om vad det innebär under respektive inriktning och ingång.

När du har läst klart mot examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Läsa mot kunskap

Du som har svensk legitimation men vill öka din kunskap om förskolläraryrket eller läraryrket i Sverige kan läsa denna utbildningsväg. 

Regler gällande behörighet och antagning (153 Kb)

 

För förskollärare finns det tre utbildningsvägar att komplettera mot:

 • förskollärarlegitimation 
 • förskollärarexamen
 • kunskap om förskolläraryrket i Sverige

De tre utbildningsvägarna för att läsa till förskollärare har olika behörighetskrav.

Läsa mot svensk förskollärarlegitimation

Du kan läsa mot en svensk förskollärarlegitimation om du har:

 • en utländsk förskollärarutbildning
 • ett beslut om kompletteringshänvisning från Skolverket.

Du läser minst två terminer för att få legitimation. Studieplanen planeras utifrån det kursutbud som universitetet erbjuder och det som Skolverket säger att du behöver komplettera. Därför kan du behöva läsa mer än vad som står i beslutet från Skolverket.

Läsa mot svensk förskollärarexamen

Du som inte har en kompletteringshänvisning från Skolverket kan ansöka om att läsa mot en svensk lärarexamen.

För att läsa mot en Förskolärarexamen behöver du ha:

 • en avslutad barn- eller ungdomspedagogisk examen eller en grundlärarexamen
 • din examen måste innehålla studier i matematik, naturvetenskap, estetiska ämnen och förskolepedagogiskt område
 • minst två års yrkeserfarenhet från svensk förskola.

Antagningen att läsa mot examen till inriktningen förskollärare är mycket mer begränsad nu än tidigare. Det beror på ändrade förutsättningar för ULV sedan höstterminen 2020.

Läsa mot kunskap

Yrkesrollen som förskollärare kan skilja sig åt i olika länder. Du har möjlighet att läsa kurser för att få mer kunskap om förskollärarens yrkesroll i Sverige.

Du kan läsa denna utbildningsväg om du:

 • har svensk förskollärarlegitimation utifrån en utländsk förskollärarutbildning.
 • vill öka din kunskap om förskolläraryrket eller läraryrket i Sverige.
 

För grundlärare finns det två utbildningsvägar att komplettera mot:

 • grundlärarlegitimation
 • kunskap om grundläraryrket i Sverige

De två utbildningsvägarna har olika behörighetskrav.

Antagningen att läsa mot examen och kunskap till inriktningen grundlärare är mycket mer begränsad nu än tidigare. Det beror på ändrade förutsättningar för ULV sedan höstterminen 2020.

Läsa mot svensk grundlärararlegitimation

Du kan läsa mot en svensk grundlärararlegitimation om du har:

 • en utländsk grundlärarutbildning
 • ett beslut om kompletteringshänvisning från Skolverket.

Att läsa enligt ett beslut om kompletteringshänvisning innebär att du läser minst två terminer för att få legitimation. Studieplanen planeras utifrån det kursutbud som universitetet erbjuder och det som Skolverket säger att du behöver komplettera. Därför kan du behöva läsa mer än vad som står i beslutet från Skolverket.

När du har slutfört dina studier mot kan du ansöka om grundlärarlärarlegitimation hos Skolverket.

Läsa mot kunskap

Yrkesrollen som grundlärare kan skilja sig åt i olika länder. Du har möjlighet att läsa kurser för att få mer kunskap om grundlärarens yrkesroll i Sverige.

Du kan läsa denna utbildningsväg om du har

 • svensk lärarlegitimation (grundlärare årskurs 1–6)  
 • vill utöka dina kunskaper om grundläraryrket i Sverige.

 

 

För ämneslärare finns det tre utbildningsvägar att komplettera mot:

 • ämneslärarlegitimation
 • ämneslärarexamen
 • kunskap om ämnesläraryrket i Sverige.

Läsa mot svensk ämneslärarlegitimation

Du kan läsa mot en svensk ämneslärarlegitimation om du har:

 • en utländsk ämneslärarutbildning
 • ett beslut om kompletteringshänvisning från Skolverket.

Du läser minst två terminer för att få legitimation. Studieplanen planeras utifrån det kursutbud som universitetet erbjuder och det som Skolverket säger att du behöver komplettera. Därför kan du behöva läsa mer än vad som står i beslutet från Skolverket.

Läsa mot svensk ämneslärarexamen

Du som inte har en kompletteringshänvisning från Skolverket kan ansöka om att läsa mot en svensk ämneslärarexamen.

För att läsa mot en Ämneslärarexamen behöver du ha:

 • en avslutad utländsk ämneslärarutbildning eller en utbildning i ett ämne som finns i den svenska skolan och som erbjuds vid Stockholms universitet
 • Din komplettering behöver rymmas inom 120 hp. Det betyder att: 
  • en utbildning som motsvarar kandidatnivå (180 hp)
  • minst 60 hp relevanta* ämnesstudier.

*Dina studier är relevanta när de innehåller både tillräckligt med ämnesbredd och ämnesdjup. Bedömningen av dina ämnesstudier görs i samarbete med ämnesinstitutionerna på Stockholms universitet.

Läsa mot kunskap

Yrkesrollen som ämneslärare kan skilja sig åt i olika länder. Du har möjlighet att läsa kurser för att få mer kunskap om ämneslärarens yrkesroll i Sverige.

Du kan läsa denna utbildningsväg om du har:

 • svensk ämneslärarlegitimation utifrån en utländsk ämneslärarutbildning
 • vill öka din kunskap om ämnesläraryrket i Sverige.

Övriga förutsättningar

Vi tittar även på om du har förutsättningar att klara utbildningen. Det kan innebära att du behöver har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna läsa vissa kompletterande ämneskurser.

Om du har relevant yrkeserfarenhet som lärare kan det ha betydelse för vilka kurser som du behöver läsa. Det är därför bra att du laddar upp tjänstgöringsintyg om du har det.

Ämnesinriktingar som går att komplettera via ULV vid Stockholms universitet: 

 • Arabiska ( i regel via Malmö universitet med två campusträffar per termin)
 • Biologi (ofta med komplettering i floristik och faunisktik)
 • Engelska (efter ett särskilt diagnostiskt prov)
 • Fysik
 • Finska
 • Franska 
 • Företagsekonomi
 • Geografi
 • Historia (ofta med komplettering i nordisk historia) 
 • Idrott och hälsa (via Gymnastik- och idrottshögskolan) 
 • Italienska
 • Japanska
 • Kemi (ofta med komplettering i biokemi)
 • Kinesiska
 • Matematik 
 • Polska
 • Portugisiska
 • Psykologi (endast om du har ett beslut från Skolverket om ämneskomplettering)
 • Religionskunskap (ofta med komplettering i samtliga större världsreligioner) 
 • Ryska 
 • Samhällskunskap (endast om du har ett beslut från Skolverket om ämneskomplettering)
 • Spanska
 • Svenska som andraspråk
 • Svenska (ofta med komplettering i ett flertal ämnesområden) 
 • Teknik (endast i kombination med något av följande andraämnen: matematik, fysik, kemi, biologi) 
 • Tyska 
 

Nyantagen student inom ULV

Ansökan för antagning till höstterminen 2021 är nu stängd och antagningsbesked och välkomstbrev har skickats ut till alla som har antagits. 

Här hittar du som antagen student viktig information om dina kommande studier.

 

Ansökan till vårterminen 2022

Webbansökan till höstterminen 2021 är nu stängd. ULV startar varje höst- och vårtermin. Ansökan till våren 2022 är öppen 15 september – 15 oktober 2021.

Har du frågor eller behöver meddela en ändring av din ansökan till höstterminen 2021 ska du alltid vända dig till det universitet som du har ansökt till.

Handlingar som ska laddas upp med ansökan

Nedan följer en lista på obligatoriska dokument som du måste ladda upp till din ansökan.  

 • Examensbevis (Diploma) över utländsk lärarexamen på originalspråk samt översatt till svenska eller engelska.
 • Kursförteckning dvs. en översikt av de kurser som ingått i din examen, på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
 • Intyg på godkänd kurs i svenska: Svenska3/Svenska som andraspråk 3/TISUS eller annan behörighetsgivande kurs i svenska, alternativt Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före den 30 juni 2013.
 • Beslut från Skolverket där det framgår att kompletterande studier krävs för en legitimation.
 • Om du har tjänstgöringsintyg över arbete i svensk skola eller förskola ska du även bifoga det till din ansökan.

För att kunna göra en så bra bedömning som möjligt av dina tidigare studier, skicka också in följande dokument: 

 • Beslut från Skolverket.
 • Utlåtande från UHR.
 • Kursplaner/kursbeskrivningar som visar ämnesinnehållet i kurserna i din utbildning.
 • Gymnasiebetyg (diplom och ämnesförteckning).
 

När du antas får du en individuell studieplan. Studieplanen läggs upp för att komplettera de studier du redan har. Kurserna du läser kan handla om pedagogik, didaktik och kunskap om svensk skola men det kan också vara rena ämnesstudier.

De som antas läser vanligtvis mellan 3–5 terminer. Detta gäller även dig som har fått beslut om kompletteringshänvisning från Skolverket.

Studieplanen planeras utifrån tidigare studier och i viss mån lärarerfarenhet. Hänsyn tas även till det kursombud som Stockholms universitet kan erbjuda. Studierna är campusförlagda och läses på helfart. Plats för verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på förskola, grundskola eller gymnasieskola, kommer vara på en förskola/skola i Storstockholm.

För att bli antagen till utbildningen måste du göra ett inplaceringsprov. Du som har sökt till höstterminen 2021 och uppfyller behörighetskraven kommer att få kallelsen till Inplaceringsprovet på mejl den 12 maj. Provet kommer att genomföras digitalt via Zoom.

Syftet med provet är att visa din språkliga nivå (styrkor och svagheter) och för att avgöra vilken kurs du ska börja läsa. Provet innehåller två delar; en läsförståelsedel och en skriftlig del. Läsförståelsedelen är tidsbegränsad, därför rekommenderar vi dig att göra exempelprovet nedan. Se också exempelprovet för den skriftliga delen. 

Exempelprov läsförståelsedel (418 Kb)

Exempelprov skriftlig uppgift (113 Kb)

Du inleder dina studier med den obligatoriska terminen Att vara lärare i Sverige eller med en språkintroducerande termin.  

Kurserna inom Att vara lärare i Sverige eller motsvarande är obligatorisk för alla, både för dig som läser mot en svensk examen men också för dig som läser enligt ett beslut om kompletteringshänvisning från Skolverket. Syftet med de obligatoriska kurserna inom Att vara lärare i Sverige är att kvalitetssäkra att alla som läser vid Stockholms universitet får en överblick kring vad som är specifikt för den svenska skolan och förskolan.

Du som antas till utbildningen erbjuds ett individuellt samtal. Under samtalet får du respons på bedömningen av det obligatoriska inplaceringsprovet och möjlighet att gå igenom din individuella studieplan. Samtalet sker under augusti, september och oktober och samtalet har du med din kontaktperson inom ULV-samordningen. Information om din samtalstid får du från din kontaktperson.

Kontakten med den svenska skolan är en central del av utbildningen. Inom utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Du gör din VFU inom Stockholmsområdet och får din placering från VFU-sekretariatet. Du som lärarstudent kan inte ordna egen placering eller göra din VFU utanför Stockholms län. 

Läs mer om VFU på Stockholms universitet

VFU på arbetsplats inom ULV

Du som är student inom ULV har möjlighet att ansöka om att göra VFU på din arbetsplats. Det innebär att du gör VFU vid den skola eller förskola där du redan har anställning. Vissa kriterier ska vara uppfyllda för att en sådan VFU ska godkännas och detta administreras av ULV-samordningen.

Så ansöker du VFU-placering på din arbetsplats 

 • Har varaktig anställning – anställningen ska gälla under minst 6 månader framåt.
 • Anställd i en omfattning av minst 50 procent.
 • Inkomma med en kopia av anställningsavtalet.
 • Anställningen ska stämma överens med den inriktning och de ämnen studentens lärarexamen riktar sig mot.
 • Den verksamhetsförlagda utbildningen ska godkännas av rektor/förskolechef.
 • Studenten ska tilldelas en handledare på skolan/förskolan. Handledaren ska ha en adekvat lärarexamen inom relevant inriktning och ämne.
 • Handledningstid ska ges under minst 2 timmar per vecka med fördel uppdelat vid två tillfällen.

Ansökan om att göra VFU på arbetsplats administreras och beslutas av ULV-samordningen. Vid förändring av anställning, kontakta ULV omgående.

Kontakt

Stockholms universitet, nationell samordnare

Tfn: 08-1207 65 35

Telefontid: tisdag och torsdag kl. 10:00-12:00

OBS! Telefontiden är stängd från den 22 juni till den 12 augusti. Den öppnar igen den 17 augusti. 

E-post: ulv@su.se

På denna sida