Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

Arbetar du inom förskola, skola eller fritidshem men saknar examen? Genom Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL) kan du komplettera för att nå en förskollärar- eller lärarexamen.

Kvinna syns bakifrån och undervisar
Foto: WAVEBREAKMEDIA, Mostphotos

Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL) är utbildningsvägen för dig som vill bli behörig förskollärare eller behörig lärare i de ämnen och årskurser du redan undervisar och har akademiska meriter i. Behörighetskraven för VAL beror på vilken examen du siktar mot. 

Utbildningen ges på halvfart, distans med några obligatoriska campusträffar per termin. När du blir antagen får du en individuell studieplan som omfattar högst 120 högskolepoäng. 

 

Du kan söka till VAL vid Stockholms universitet om du vill bli:

 • Förskollärare
 • Lärare i fritidshem
 • Lärare i grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning
 • Modersmålslärare
 • Yrkeslärare

Beroende på vilken inriktning du vill ta examen i är kraven på meriter olika.

Gemensamma behörighetskrav för alla inriktningar:

 • Du behöver ha en pågående förskollärar- eller lärartjänst på minst 50 procent vid ansökan och under hela studietiden inom VAL. 
 • Du behöver kunna nå relevant examen genom att komplettera med högst 120 högskolepoäng (hp).
 • Du kan endast tillgodoräkna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) baserad på tjänstgöring som undervisande lärare eller förskollärare enligt den svenska skolans läroplan och styrdokument.
 • Timvikariat eller tjänstgöring som resurs/assistent kan inte tillgodoräknas som VFU.

Dessutom gäller följande för lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning  

 • Har du minst 2 års relevant tjänstgöring på minst 50 % som lärare tillgodoräknar VAL 30 hp VFU (verksamhetsförlagd utbildning). 
 • Du som har tillräckligt med akademiska studier för att nå en lärarexamen genom att komplettera med högst 120 hp (se resp inriktning vad det innebär) kan bli antagen även om du endast har 1 års erfarenhet av läraryrket eller nyligen påbörjad lärartjänst.
 • Du behöver ha högskolepoäng i ditt undervisningsämne och/ eller i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK).
  Undantag: Om du arbetat som lärare i åtta och ett halvt år vid sista ansökningsdagen kan du bli antagen utan några högskolepoäng.

Undervisningsämne

Inom VAL kan vi anta mot de flesta undervisningsämnena. Du hittar en komplett lista av undervisningsämnen på Skolverkets hemsida.

Undervisningsämnen i grundskolan

Undervisningsämnen i gymnasieskolan 

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan består av lärarförberedande kurser, dvs. kurser i pedagogik och didaktik. För att bli tillgodoräknad UVK-kurser inom VAL måste kurserna vara riktade mot skolan. De ska också motsvara de kurser som är obligatoriska inom VAL på Stockholms universitet. 

UVK-kurser som ges inom VAL vid Stockholms universitet

 

För att bli antagen till VAL-studier med inriktning mot Förskollärare behöver du ha uppfyllt följande kriterier:

 • Arbetat i förskolan eller förskoleklass med en förskollärares arbetsuppgifter i minst åtta år, med en total omfattning av minst 75 procent, sex månader innan sista ansökningsdagen. 
 • Tre av de åtta åren ska ha varit sammanhängande.
 • Varit verksam i förskolan eller förskoleklassen sex månader innan sista ansökningsdagen. 

För att bli antagen till utbildningen krävs också att du ska kunna uppnå förskollärarexamen inom programmets omfattning om 120 hp. Det innebär att du måste ha minst 30 poäng i tidigare förskollärarutbildning eller lärarutbildning. Du kan också ha minst 30 högskolepoäng i kurser som är inriktade på årskurserna F-3.

Du kan eventuellt göra en behörighetsvalidering om du har minst 30 högskolepoäng i andra ämnen eller motsvarande. Som motsvarande menas avslutade utbildningar inom Montessori, Reggio Emilia, Waldorf och fritidsledare.

Om det finns fler behöriga än kursplatser tillämpas meritvärdering. Den baseras på högskolepoäng upp till 225 hp avklarade per sista ansökningsdag.

Du som antas kommer att genomföra en validering av dina kunskaper som förskollärare.  Valideringen är omfattande och du kommer att arbeta med valideringen under 3–4 månader under din första termin i VAL-utbildningen. Programkurserna startat endast på höstterminen. 

 

 

För att bli antagen till VAL-studier med inriktning mot Lärare i fritidshem behöver du ha uppfyllt följande kriterier:

 • Arbetat som lärare på fritidshem i minst åtta år, med en total omfattning av minst 75 procent, sex månader innan sista ansökningsdagen. 
 • Tre av de åtta åren ska ha varit sammanhängande.
 • Varit verksam i fritidshem sex månader innan sista ansökningsdagen. 

 

 

 

För behörighet till VAL mot Grundskolans tidigare år F-6 finns två alternativ:

Alternativ 1: Båda kriterierna nedan krävs 

 • 60 hp i valfritt ämne, varav någon kurs ska ha betygsatts före 1 juli 2011.
 • Arbetat som klasslärare i minst två år på halvtid i årskurs F-6 varav högst 1 år i förskoleklassen.

Alternativ 2: Båda kriterierna nedan krävs 

 • Minst 90 hp kurser för grundlärare årskurs F-3 eller 4–6 ( godkända ämnen är matematik, svenska, engelska, SO eller NO inriktade mot undervisning i F-3 eller 4-6).
 • Arbetat som klasslärare i årskurs F-3 eller 4-6 i minst två år på halvtid eller mer.
 

För behörighet till VAL med inriktning mot grundskolan finns fyra alternativ:

Alternativ 1: Båda kriterierna nedan krävs

 • Arbetat i två år som ansvarig lärare på minst halvtid.
 • Läst minst 30 hp i undervisningsämnet och/eller kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Alternativ 2: Båda kriterierna nedan krävs

 • Arbetat i ett år som ansvarig lärare på minst halvtid.
 • Läst minst 45 hp i undervisningsämnet och/eller kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Alternativ 3: Båda kriterierna nedan krävs

 • Nyligen påbörjat en relevant lärartjänst på minst halvtid.
 • Läst minst 60 hp i undervisningsämnet och/eller kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Alternativ 4: Du kan bli antagen utan högskolepoäng i relevanta ämnen. Samtliga kriterier nedan krävs

 • Arbetat som lärare i minst åtta och ett halvt år, med en total omfattning av minst 75 procent, vid sista ansökningsdagen den 15 oktober 2021.
 • Tre av de åtta åren ska ha varit sammanhängande.
 • Du måste ha varit verksam som lärare den 15 april 2021.
 

För behörighet till VAL med inriktning mot gymnasieskolan finns fyra alternativ:

Alternativ 1: Båda kriterierna nedan krävs

 • Arbetat i två år som ansvarig lärare på minst halvtid. 
 • Läst minst 60 hp i undervisningsämnet och/eller kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Alternativ 2: Båda kriterierna nedan krävs

 • Arbetat i ett år som ansvarig lärare på minst halvtid. 
 • Läst minst 75 hp i undervisningsämnet och/eller kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Alternativ 3: Båda kriterierna nedan krävs

 • Nyligen påbörjat en relevant lärartjänst på minst halvtid. 
 • Läst minst 90 hp i undervisningsämnet och/eller kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Alternativ 4: Kriterierna nedan krävs 

 • Arbetat som lärare i minst åtta och ett halvt år vid sista ansökningsdagen den 15 oktober 2021.
 • Tre av de åtta åren ska ha varit sammanhängande.
 • Du måste ha varit verksam som lärare den 15 april 2021.
 • Läst minst 30 hp i undervisningsämnet och/eller kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

 

 

För att bli antagen till VAL-studier med inriktning mot Modersmålslärare behöver du ha uppfyllt följande kriterier:

 • Minst två års halvtidstjänstgöring som modersmålslärare (där det även kan ingå studiehandledning).
 • Minst 90 hp akademiska studier, varav minst:
  • 30 hp i ditt modersmål (läst vid svenskt eller utländskt lärosäte).
  • 30 hp kurser lästa vid svenskt lärosäte i modersmålsdidaktik, matematikdidaktik, läs- och skrivinlärning eller kurser i pedagogik/didaktik, varav någon kurs betygsatt före 1 juli 2011.
  • 30 hp valfria kurser. 

Undantag: Om du har någon kurs före 1 juli 2005 räcker det med 60 hp akademiska studier, varav 30 hp i ditt modersmål.

 

För att bli antagen till VAL-studier med inriktning mot Yrkeslärare behöver du ha uppfyllt följande kriterier:

 • Du måste ha minst två års lärarerfarenhet på minst halvtid från undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan. 
 • Du måste uppfylla den särskilda behörigheten i form av yrkeskunskaper.

Förutom kravet på yrkeserfarenhet måste du som yrkeslärare uppfylla den särskilda behörigheten. Den särskilda behörigheten är dina yrkeskunskaper, som du ansöker om att få validerade i valideringsverktyget Valda.

Ansök om validering av dina yrkeskunskaper

Beskriv dina yrkeskunskaper utförligt när du besvarar frågorna i Valda. Utgå från ämnets behörighetskrav och reflektera kring vad, hur och varför när du beskriver ditt kunnande. 

Du ska också styrka ditt kunnande. Det gör du genom att ladda upp tjänstgöringsintyg där det framgår vilken yrkesroll och vilka arbetsuppgifter du har haft samt hur länge, och i vilken omfattning du arbetat på arbetsplatsen. 

Om du har svårt att få tag på tjänstgöringsintyg från arbetsplatsen som styrker dina kunskaper kan du använda dig av vår intygsmall. Andra dokument som kan styrka dina yrkeskunskaper kan vara intyg från utbildningar och kurser, gesäll- och mästarbrev, licenser, certifikat och andra yrkesbevis. Både beskrivningar och intyg ska utgå ifrån kraven för de ämnen du vill bli lärare i. Tänk på att det är din anställningstid och dina kunskaper från ditt originalyrke som ska beskrivas och styrkas, inte eventuella erfarenheter som lärare i yrkesämnet. 

Intyg om arbetsuppgifter: innehåll och nivå (722 Kb)

Din yrkeskunskap valideras och bedöms utifrån

 • Innehåll - Varje ämne har en beskrivning. Det är utifrån ämnesbeskrivningarna som du ska beskriva och styrka dina kunskaper.

Se ämnesbeskrivningarna på Universitets- och högskolerådets hemsida.

 • Nivå - Dina yrkeskunskaper ska motsvara minst nivå 5 enligt Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Det betyder att du ska kunna planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter. Du ska också kunna lösa sammansatta problem samt kommunicera åtaganden och lösningar.

Se Sveriges referensram för kvalifikationer.

 • Aktualitet - Dina yrkeskunskaper ska vara aktuella i tid. Det betyder att din yrkeserfarenhet inte får vara för gammal.
 • Din yrkeserfarenhet ska vara erfarenhetsbaserad och återfinnas i något av gymnasieskolans yrkesprogram.

Lista med alla gymnasieskolans yrkesprogram.

 

Ansökan till vårterminen 2022

Webbansökan inför vårterminen 2022 öppnar den 15 september kl. 12.00 och stänger den 15 oktober kl. 23.59. 

Du ansöker till VAL via lararutbildning.nu

Viktig information om din ansökan 

Du måste slutföra din webbansökan på lärarutbildning.nu/VAL senast kl. 22.00 den 15 oktober för att hinna med ansökan på Antagning.se.

Bara ansökningar som är kompletta kommer att behandlas. Vi har inte möjlighet att ta emot utbildningsdokument eller tjänstgöringsintyg per brev. Vi kan inte heller ge någon förhandsbedömning av din ansökan, utan hänvisar till besked via Antagning.se.

Så ansöker du till VAL vid Stockholms universitet (317 Kb)

 

Guiden kan hjälpa dig att förstå om du är behörig till VAL. 

Observera att uppmaningen om att ansöka till VAL inte automatiskt betyder att du är behörig, men det kan vara värt att ansöka. Läs också behörighetsvillkoren för den målgrupp du tillhör. Alla meriter ska styrkas när du ansöker. Välkommen att kontakta presumtiv studievägledning om du har frågor eller funderingar.

Är VAL något för mig? (172 Kb)

 

15 september Webbanmälan till VAL öppnar
15 oktober Anmälan stänger. Det går inte att göra sen anmälan efter detta datum.
22 oktober Sista kompletteringsdag. Det går inte att komplettera efter detta datum och ofullständig ansökan behandlas inte.
1-3 december  Antagningsbesked skickas från antagning.se och VAL-samordningen mailar din studieplan.
15 december   Sen anmälan öppnar till fristående kurser på antagning.se. OBS! Det går ej att göra anmälan till VAL efter 15 oktober.
17 januari 2022  Vårterminen 2022 startar

 

Vi kan inte ge något förhandsbesked när det gäller behörighet till VAL eller svara på hur mycket du behöver komplettera för att nå examen. Det krävs en fullständig ansökan för att vi ska kunna göra vår bedömning, då det är en komplicerad process där vi bl.a. behöver ta hjälp av ämnesbedömare och väga samman flera faktorer.

Är du osäker på om VAL är rätt utbildning för dig eller har frågor om behörighetskraven är du välkommen att kontakta studievägledare.

Presumtiv studievägledning inom Fler vägar in i läraryrket

Du som inte har uppnått behörighetskraven har möjlighet att läsa till lärare genom att gå någon av de lärarutbildningar som Stockholms universitet erbjuder.

 

Du måste arbeta minst 50 procent som lärare eller förskollärare under hela studietiden. Om du blir arbetslös eller är föräldraledig under studietiden måste du göra ett uppehåll i dina VAL-studier.

Du som antas till VAL får en individuell studieplan. Den innehåller de kurser du behöver läsa för att med kortast möjliga komplettering få en behörighetsgivande examen för de ämnen och årskurser du undervisar i. Hur studieplanen ser ut beror på tidigare studier, lärarerfarenhet och vilken examen du läser mot, men omfattar som mest 120 högskolepoäng.

Det är samordningen för VAL vid Stockholms universitet som ansvarar för din studieplan och koordinerar utbildningen. Frågor om kursinnehåll, schema, webbregistrering m.m. ställs till respektive kursgivande institution.

Studieplanen innehåller oftast lärarförberedande kurser, dvs. pedagogik och didaktik. Kurserna ges på halvfart, distans med ca 4–6 obligatoriska campusträffar per termin. Kompletterande ämnesstudier kan också bli aktuellt, vilket kan innebära studier på heltid och/eller campusförlagd utbildning eller distansstudier vid ett annat lärosäte. 

När du har läst de kurser som krävs för examen och som ingår i din studieplan ska du själv ansöka om examensbevis på Ladok för studenter.

Innan du ansöker om examen måste du dock mejla till val@su.se och skriva
att du vill ansöka om examen, så lägger VAL-samordningen in dina tillgodoräkningar i Ladok.

Här hittar du länkar till de vanligaste kurserna som läses inom VAL.

 

UVK1/AUO2

UVK2/AUO3

eller

Kurser som ingår i en lärarexamen för grundskolans tidigare år

Inom en lärarexamen ingår, förutom AUO-kurserna, minst 15 hp matematik för tidigare år samt minst 15 hp läs- och skrivinlärning.

Ämnesstudier

Kompletterande ämnesstudier kan också bli aktuellt. Det kan innebära studier på heltid och/eller campusförlagd utbildning, alternativt distansstudier vid ett annat lärosäte. För att gå VAL behöver du arbeta minst 50% i förskolan eller skolan. 

 

Kontakt

VAL-samordning vid Stockholms universitet 

Tfn: 08-1207 69 30 

Telefontid: måndag kl 13-15 och torsdag kl 10-12

E-post: val@su.se

Postadress:

Stockholms universitet 

VAL

106 91 Stockholm 

På denna sida