Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kulturskoleklivet

Bli kulturskolepedagog! Kulturskoleklivet är för dig som är intresserad av att leda estetisk verksamhet med barn och unga i kulturskolan.

Foto: Staffan Guttman
Foto: Staffan Guttman
 

Vid Stockholms universitet kan du läsa enstaka kurser som tillsammans bildar ett utbildningspaket om 90 hp för studieinriktningarna bild/media, dans, drama/teater/scenkonst, cirkus och opera. 


Kurserna vänder sig till dig
•    som arbetar som kulturskolepedagog och vill fortbilda dig
•    är konstnär och vill undervisa inom kulturskolan

 

För att få en heltäckande utbildning rekommenderas du att läsa alla kurser i ett paket med din estetiska inriktning. Alla utbildningspaket ger dig utbildning i hur du undervisar i ditt ämne. Du läser också kurser som ger dig en fördjupad inblick i kulturskolans arbete och uppdrag. Nästan en fjärdedel av utbildningen är valbar. Du kan välja kurser som fördjupar dig i ditt ämne, är ämnesöverskridande eller ger dig kunskaper inom ett helt annat ämne.  

Läs mer om studieinriktningarna och utbildningspaketets innehåll

 

Du som redan jobbar i kulturskolan kan läsa kurser som fördjupar eller specialiserar din kompetens. Vi erbjuder också ämnesövergripande kurser specialiserade mot kulturskolans nya uppdrag, som normkritik och specialpedagogik.

Kulturskoleklivet är regeringens satsning på förbättrad kompetensförsörjning till Kulturskolan som ska bidra till att barn och unga får undervisning av hög kvalitet i olika uttryckssätt oavsett förutsättningar. 

 

Dramaturgi - från text till utforskande processer med barn och unga

Kursen ger en introduktion till dramaturgi ur ett dramapedagogiskt perspektiv i genomförandet av sceniska projekt med barn och unga. 

Dramaturgi - från text till utforskande processer med barn och unga, 7,5 hp

 

Film och skapande i kulturskolan

Ingår i Kulturskoleklivet

Kursen berör film som verktyg och ämne i kulturskolan och behandlar ämnesdidaktik och perspektiv på filmskapande av och med barn och unga.

Film och skapande i kulturskolan, 7,5 hp

 

Kulturskoledidaktik: grupp och individ 

Ingår i Kulturskoleklivet

Kursen behandlar gruppdynamik, gruppsykologi och sociologi i relation till barn och ungas deltagande i frivillig estetisk verksamhet. 

Kulturskoledidaktik: grupp och individ , 15 hp

 

Stundande pensionsavgångar inom kulturskolan skapar ett kompetensbehov av personal med pedagogisk och konstnärlig högskoleutbildning de närmaste åren. Kulturskoleverksamhet finns i 283 av landets 290 kommuner.

Samtliga kommuner med kulturskola erbjuder musik. De näst vanligaste ämnena är dans och drama/teater. Därefter kommer bild och form, sedan film/media.

 

Kurserna inom Kulturskoleklivet är fristående och ges på grundnivå. Kurserna leder inte till en särskild examen men kan kombineras med kurser inom ett annat huvudområde mot en generell examen.

Läs mer via www.su.se/examen

 

 

Studievägledning Stockholms universitet
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Stockholms konstnärliga högskola

E-post: studieinfo@uniarts.se

På denna sida