Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vill du bli lärare?

Du kan bli lärare om du vill jobba med barn och ungdomar och påverka vår framtid. Som lärare kommer du att få en bra lön och en möjlighet att dela med dig av dina gedigna kunskaper till andra.

Undervisning i lågstadieklass
Foto: Katja Kircher, Mostphotos

Välj rätt för dig

Det är viktigt att du kommer att trivas i den miljö som du ska undervisa i. Beroende på var du vill undervisa så använder du dig av olika egenskaper. I vissa fall är det frågan om att förmedla ämnena och i vissa fall så är det mer fokus på ledarskap. Din fördjupning av ämnesstudierna varierar beroende på vilka ämnen du vill läsa. Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet har hög vetenskaplig kvalitet och alla är på en likvärdig akademisk nivå. Utbildningen sker både på campus och ute på en förskola eller skola. Se vilka lärarutbildningar som finns att välja på och vad de innebär för att hitta den som passar dig.

Nu nytt rekord - fortsatt fler vill bli lärare

Till artikeln: Nytt rekord - fortsatt fler vill bli lärare

Hög kvalitet på lärarutbildningarna

Till artikeln: Hög kvalitet på lärarutbildningarna efter uppföljning

 

Genom att läsa enstaka korta kurser kan du känna efter ifall lärarutbildningarna är något för dig. Kurserna i Fler vägar in motsvarar samma kurser som inom programmen. Det innebär att du kan tillgodoräkna dem om du väljer att påbörja en full utbildning framöver.

Se kursutbudet för Fler vägar in vid SU

Se hela kursutbudet för Fler vägar in, på Lärarutbildning.nu

Du ansöker till kurserna via antagning.se 

 

Som förskollärare arbetar du i förskola med barn mellan 1-6 år. Det är ett omväxlande yrke där du får arbeta kreativt tillsammans med barn och skapa förutsättningar för lek, utveckling och lärande. 

Förskollärare

 

Fritidshem

Som lärare i fritidshem arbetar du med elever i åldern 6–12 år. Du skapar en meningsfull fritid som utmanar och stimulerar till lärande. 

Grundlärare (Fritidshem)

F-3

Du får en helhetssyn på barns lärande. Olika ämnen integreras i kreativa och lustfyllda arbetsformer. Som lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 undervisar du skolans yngsta elever i åldern 6–9 år.

Grundlärare (F-3)

Ny: Teckenspråkig tvåspråkig undervisning F-3

Kan du teckenspråk och vill bli lärare för de yngsta eleverna? Till hösten 2021 startar Stockholms universitet en ny profil inom grundlärarprogrammets inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. 

Om teckenspråkig tvåspråkig undervisning F-3

4-6

Du får kunskap och kompetens för att undervisa och möta elever mellan 9–12 år. Under dessa årskurser vidareutvecklas och fördjupas barns lärande. 

Grundlärare (4-6)

 

 

 

Om du redan har en akademisk examen inom ett skolämne kan du komplettera med en pedagogisk utbildning för att bli behörig ämneslärare för årskurs 7-9 eller på gymnasiet.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

 

Om du vill arbeta som lärare i Sverige och har en utländsk lärar- eller förskollärarexamen, eller en ämnesexamen som motsvarar ett svenskt undervisningsämne, kan du komplettera din tidigare utbildning inom Utländska lärares vidareutbildning, ULV. 

Utländska lärares vidareutbildning, ett nationellt samarbete

Utländska lärares vidareutbildning, vid Stockholms universitet

Lämplighetsprov

 

Vidareutbildning av lärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen, VAL, är för dig som redan jobbar som lärarare men saknar behörighet. Du kompletterar din utbildning med det du behöver och får en lärarexamen.

Vidareutbildning av lärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen (VAL)

 

Läs till yrkeslärare om du redan har yrkeserfarenhet och vill undervisa på gymnasieskolans yrkesprogram eller på komvux, folkhögskolor, yrkeshögskolan eller studieförbund.

Yrkeslärare

 

Som ämneslärare får du möjligheten att fördjupa och
vidareutveckla dina intressen. Eleverna som du kommer att undervisa går i högstadiet eller i gymnasiet. Du blir en viktig person för elevernas utveckling mot vuxenlivet.

Ämneslärare

Om du vill bli ämneslärarstudent i idrott, musik eller dans så har Stockholms universitet samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan, (GIH), Kungliga musikhögskolan, (KMH) och Stockholms konstnärliga högskola, (SKH).

Kontakt ämneslärare, samarbete med andra lärosäten

 

Om du är osäker på vilken lärarutbildning som är rätt för dig kan våra studievägledare hjälpa dig.

Kontakta lärarutbildningarna

På denna sida