Stockholms universitet

Kårer och föreningar vid Stockholms universitet

Det finns många olika typer av studentföreningar såsom studentkårer, fakultetsföreningar och kårföreningar vid Stockholms universitet. Som student kan du engagera dig i studentlivet och påverka din studietid tillsammans med dem. Läs mer under film- och bildspelet.

Du väljer själv om du vill bli medlem i en studentkår. Här berättar vi mer om de tre kårerna och vem de riktar sig till, vilka föreningar som finns och hur du kan ta del av det rika studentlivet.

 

Påverka din utbildning

Studentkårerna är medlemsorganisationer som företräder studenternas gemensamma intressen. De arbetar för att du som student ska ha möjlighet att påverka din studietid och göra den bättre för både dig själv och andra. Här kan du läsa mer om hur du kan påverka din utbildning:

Påverka din utbildning

 

Studentkårer

Det finns tre studentkårer vid Stockholms universitet: Stockholms universitets studentkår (SUS) som riktar sig till alla studenter vid SU, Studentkåren DISK för studenter vid Institutionen för data- och systemvetenskap och Föreningen Ekonomerna för studenter vid Företagsekonomiska institutionen. Du väljer själv om du vill bli medlem i en studentkår eller inte. 

SUS är den största av de två kårerna och förespråkar alla studenter vid SU centralt. De organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder studenters intressen när universitetet tar olika beslut.

Om du har problem kopplat till din utbildning så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter.

Du kan också delta i eller vara med och arrangera olika evenemang och aktiviteter eller få hjälp att hitta eller bilda en kårförening för dina intressen.

Se sus.se för mer information

DISK är studentkåren för dig som studerar vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Till skillnad från SUS arbetar de på en mer lokal nivå på campus Kista. Vid DISK finns det studiebevakare som har till uppgift att se till att utbildningarna på institutionen håller hög kvalitet. Det finns även studerandeskyddsombud som är till för att hjälpa studenter med problem som kan dyka upp i studiemiljön.

DISK engagerar sig även för att du ska få en studiesocial och rolig studietid.

Se disk.su.se för mer information

Föreningen Ekonomerna är studentkåren för dig som studerar vid Företagsekonomiska institutionen. Till skillnad från SUS arbetar de på en mer lokal nivå på institutionen. Vid Föreningen Ekonomerna finns det studentombud som har till uppgift att se till att utbildningarna på institutionen håller hög kvalitet. Det finns även studerandeskyddsombud som är till för att hjälpa studenter med problem som kan dyka upp i studiemiljön. 

Föreningen Ekonomerna engagerar sig även för att du ska få en studiesocial och rolig studietid.

Se fest.se för mer information

 

En fakultetsförening är en studentförening med en särskild fakultets- eller ämnesanknytning. Det finns fyra fakultetsföreningar som motsvarar de fyra fakulteterna.

Juridiska föreningen
Humanistiska föreningen
Naturvetenskapliga föreningen
Samhällsvetenskapliga föreningen

Det finns även två ämnesföreningar som har fakultetsföreningsstatus.

Föreningen Lärarstudenterna (LäS)
SoFa – Socionomstudenternas Fakultetsförening

Förutom att fakultetsföreningarna driver studentpubar så anordnar de olika typer av aktiviteter, allt från sittningar och andra fester till arbetsmarknadsdagar och fotbollsturneringar.

 

Det finns cirka 40 olika kårföreningar vid Stockholms universitet. Kårföreningarna är sammanslutningar av studenter kring olika intresseområden, exempelvis musik, teater, ledarskap, politik eller film. Genom Stockholms universitets studentkår kan du engagera dig i eller bilda en kårförening.

Det finns kårföreningar som är specifikt knutna till en viss utbildning och/eller institution. 

Läs mer om kårföreningar

 

Studentjournalistik

Vill du ta del av eller engagera dig i studentjournalistik vid Stockholms universitet? #studietid gör artiklar, poddar, filmer och mycket mer.

Mer information hittar du på studietid.se

 

Kontakt

Se respektive studentkårs hemsida.

Stockholms universitets studentkår: sus.se
Studentkåren DISK: disk.su.se
Föreningen Ekonomerna: fest.se

På denna sida