Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kårer och föreningar vid Stockholms universitet

I stort sett varje dag anordnas det aktiviteter för studenter, av studenter, vid Stockholms universitet. Om du vill engagera dig eller delta i evenemang så finns det många olika typer av studentföreningar såsom studentkårer, fakultetsföreningar, studentråd och kårföreningar vid Stockholms universitet.


Studentkårer

Studentkårerna är medlemsorganisationer vars syfte är att företräda studenternas gemensamma intressen. De arbetar för att du som student ska ha möjlighet att påverka din studietid och göra den bättre för både dig själv och andra.

De erbjuder också olika aktiviteter och sätt du kan engagera dig på för att hitta gemenskap vid sidan av studierna. Vid Stockholms universitet finns det två studentkårer. Du väljer själv om du vill bli medlem i en studentkår eller inte.


Stockholms universitets studentkår (SUS)

SUS är den största av de två kårerna och förespråkar alla studenter vid SU centralt. De organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder studenters intressen när universitetet tar olika beslut.

Om du har problem kopplat till din utbildning så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter.

Du kan också delta i eller vara med och arrangera olika evenemang och aktiviteter eller få hjälp att hitta eller bilda en kårförening för dina intressen.

Se sus.su.se för mer information

Grupp studenter samtalar

Studentkåren DISK

DISK är studentkåren för dig som studerar vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Till skillnad från SUS arbetar de på en mer lokal nivå på campus Kista. Väl där arbetar de för att öka utbildningskvalitén, samtidigt som de ser till att du får en studiesocial och rolig studietid.

Se disk.su.se för mer information


Fakultetsföreningar

Vid Stockholms universitet är det i fakultetsföreningarnas lokaler som studentpubarna håller till. En fakultetsförening är en studentförening med en särskild fakultets- eller ämnesanknytning.

Vid Stockholms universitet finns fyra fakultetsföreningar som motsvarar de fyra fakulteterna samt Föreningen ekonomerna som har fakultetsföreningsstatus men tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten:

Juridiska föreningen
Humanistiska föreningen
Naturvetenskapliga föreningen
Samhällsvetenskapliga föreningen
Föreningen Ekonomerna

Förutom att fakultetsföreningarna driver studentpubar så anordnar de olika typer av aktiviteter, allt från sittningar och andra fester till arbetsmarknadsdagar och fotbollsturneringar.


Kårföreningar

Det finns cirka 30 olika kårföreningar vid Stockholms universitet. Kårföreningarna är sammanslutningar av studenter kring olika intresseområden, exempelvis musik, teater, ledarskap, politik eller film. Genom Stockholms universitets studentkår kan du engagera dig i eller bilda en kårförening.

Läs mer om kårföreningarna


Studentråd

Studentråden består av studenter vid samma institution eller sektion som organiserat sig för att tillsammans förbättra sin utbildning. Studentråden påverkar aktivt frågor som rör studenter genom att utse representanter till bland annat institutionsstyrelsen. Dessutom anordnar många studentråd sociala evenemang.

Läs mer om studentråden


Studentjournalistik

Vill du ta del av eller engagera dig i studentjournalistik vid Stockholms universitet? #studietid gör artiklar, poddar, filmer och mycket mer.

Mer information hittar du på studietid.se