Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kårer och föreningar vid Stockholms universitet

Det finns många olika typer av studentföreningar såsom studentkårer, fakultetsföreningar och kårföreningar vid Stockholms universitet.

Här kan du läsa mer om vilka kårerna och föreningarna är, vad de gör och hur du som är student kan engagera dig i studentlivet och påverka din studietid tillsammans med dem.


 

Påverka din utbildning

Studentkårerna är medlemsorganisationer som företräder studenternas gemensamma intressen. De arbetar för att du som student ska ha möjlighet att påverka din studietid och göra den bättre för både dig själv och andra. Här kan du läsa mer om hur du kan påverka din utbildning:

Påverka din utbildning


 

Engagera dig i studentlivet

Studentkårerna erbjuder också olika aktiviteter och sätt du kan engagera dig på för att hitta gemenskap vid sidan av studierna. 

Engagera dig i studentlivet


 

Studentkårer

Vid Stockholms universitet finns det två studentkårer, Stockholms universitets studentkår (SUS) som riktar sig till alla studenter vid SU, och Studentkåren DISK för studenter vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Du väljer själv om du vill bli medlem i en studentkår eller inte.

SUS är den största av de två kårerna och förespråkar alla studenter vid SU centralt. De organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder studenters intressen när universitetet tar olika beslut.

Om du har problem kopplat till din utbildning så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter.

Du kan också delta i eller vara med och arrangera olika evenemang och aktiviteter eller få hjälp att hitta eller bilda en kårförening för dina intressen.

Se sus.su.se för mer information

DISK är studentkåren för dig som studerar vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Till skillnad från SUS arbetar de på en mer lokal nivå på campus Kista. Vid DISK finns det studiebevakare som har till uppgift att se till att utbildningarna på institutionen håller hög kvalitet. Det finns även studerandeskyddsombud som är till för att hjälpa studenter med problem som kan dyka upp i studiemiljön.

DISK engagerar sig även för att du ska få en studiesocial och rolig studietid.

Se disk.su.se för mer information

Ett studentråd träffas. Foto: José Luna de Azevedo
Foto: José Luna de Azevedo

 

Fakultetsföreningar

En fakultetsförening är en studentförening med en särskild fakultets- eller ämnesanknytning. 

Det finns fyra fakultetsföreningar som motsvarar de fyra fakulteterna samt Föreningen ekonomerna som har fakultetsföreningsstatus men tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten:

Juridiska föreningen
Humanistiska föreningen
Naturvetenskapliga föreningen
Samhällsvetenskapliga föreningen
Föreningen Ekonomerna

Förutom att fakultetsföreningarna driver studentpubar så anordnar de olika typer av aktiviteter, allt från sittningar och andra fester till arbetsmarknadsdagar och fotbollsturneringar.


 

Kårföreningar

Det finns cirka 40 olika kårföreningar vid Stockholms universitet. Kårföreningarna är sammanslutningar av studenter kring olika intresseområden, exempelvis musik, teater, ledarskap, politik eller film. Genom Stockholms universitets studentkår kan du engagera dig i eller bilda en kårförening.

Det finns kårföreningar som är specifikt knutna till en viss utbildning och/eller institution. Exempel på en sådan, där man utöver sociala aktiviteter även ägnar sig åt studiebevakning, är Föreningen Lärarstudenterna.

Läs mer om kårföreningar


 

Studentjournalistik

Vill du ta del av eller engagera dig i studentjournalistik vid Stockholms universitet? #studietid gör artiklar, poddar, filmer och mycket mer.

Mer information hittar du på studietid.se


 

Kontakt

Se respektive studentkårs hemsida.

Stockholms universitets studentkår: sus.su.se
Studentkåren DISK: disk.su.se

 

På denna sida