Stockholms universitet logo, länk till startsida

Studieplatser och grupprum

Stockholms universitet skapar hela tiden fler studieplatser i lokalerna. Platser där studenter kan sitta och studera fokuserat, enskilt eller i grupp. Men även platser för avkoppling, umgänge eller reflektion. På Frescati och Albano universitetsområde finns det sammanlagt uppåt 3000 studieplatser.

OBS! Öppettiderna kan variera för lokaler där studieplatser finns. 

SU Öppettider 

 

Följande platser är tillgängliga under ordinarie öppettider i Albano.

Albano Hus 1

 • plan 2, cirka 124 platser
  plan 3, cirka 46
  plan 4, cirka 27 platser

Albano Hus 2

 • plan 2, cirka 400 platser
 • plan 3, cirka 200 platser
 • plan 4, cirka 70 platser

Albano Hus 4

 • plan 2, cirka 125 platser
 • plan 3, cirka 80 platser
 • plan 4, cirka 104 platser

 

 
 • Allhuset, plan 3, cirka 150 platser
 • Arrhenius, Hus A–C plan 5, cirka 50 platser
 • Arrhenius, rum B234, cirka 16 platser
 • Frescati Södra, Hus F, plan 5, cirka 70 platser
 • Frescati Södra, utanför SUB, cirka 135 platser
 • Geovetenskapens hus, f.d. Geobiblioteket (U225), cirka 75 platser
 • Lantis matsal, cirka 200 platser
 • Stockholms universitetsbiblioteket (SUB), Södra Huset, cirka 1400 läsplatser (fördelade på läsplatser i biblioteket, grupparbetsplatser, tysta läsplatser och grupprum)
 • Studenthuset, 290 läsplatser i Alfahuset (inklusive cafédelen) och 60 (semi-tysta) läsplatser i Betahuset.
 

Det finns flera grupprum på universitetsområdena som du som student kan boka för att exempelvis studera ostört i grupp. För bokning av grupprum används systemet TimeEdit. Följande länk används för sig som student för att boka grupprum.

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud2/

Samma rutin gäller för bokning i Frescati och Albano:

Logga in med ditt universitetkonto och välj sedan var du vill boka grupprum, t.ex. i biblioteket, Studenthuset, universitetsområde Frescati eller Albano.

Undantag öppettider

Det är viktigt att tänka på att studieplatser som är belägna i exempelvis en restaurang, främst är avsedda för matgäster under lunchtid klockan 11.00–14.00. Därefter är platserna öppna för studier inom lokalens öppettider.

Under vissa återkommande eller oplanerade event kan studieplatserna vara uppbokade för annat. Till exempel kan platser i restauranger (under december månad) vara bokade för julbord.

På denna sida