Stockholms universitet logo, länk till startsida

Studieplatser

Stockholms universitet skapar fortlöpande utrymme för fler platser att sitta och studera i lokalerna på universitetsområdet. Nu finns ca 770 studieplatser på olika platser inom Frescati för universitetets studenter.

 
Studenter studerar

Det är viktigt att tänka på att de studieplatser som är belägna i restaurangdelar främst är avsedda för matgäster under lunchtid klockan 11.00–14.00. Därefter är platserna öppna för studier inom lokalernas öppettider.


Studieplatser i Frescati

  • Allhuset, plan 3, cirka 150 platser. Öppettider måndag–torsdag klockan 06.30–22.00, fredag klockan 06.30–20.00 samt lördag–söndag klockan 08.00-18.00.
  • Lantis matsal, cirka 200 platser. Studieplatser finns tillgängliga efter lunchtid måndag–fredag klockan 14.00–22.00 samt lördag–söndag klockan 08.00–18.00.
  • Södra huset, hus F plan 5, cirka 70 platser. Öppettider måndag–torsdag klockan 06.30–22.00 och fredag klockan 06.30–20.00.
  • Södra huset, utanför SUB, cirka 135 platser. Öppettider måndag–torsdag klockan 06.30–22.00, fredag klockan 06.30–20.00 och lördag–söndag klockan 08.00–18.00.
  • Arrhenius, hus A–C plan 5, cirka 50 platser. Öppettider måndag och onsdag klockan 7.30–18.15, tisdag och torsdag klockan 7.30–18.30 samt fredag klockan 7.30–16.00.
  • Arrhenius, rum B234, cirka 16 platser. Öppettider måndag och onsdag klockan 7.30–18.15, tisdag och torsdag klockan 7.30–18.30 samt fredag klockan 7.30–16.00.
  • Geovetenskapens hus, f.d. Geobiblioteket (U225), cirka 75 platser. Öppettider måndag–fredag klockan 07.30–19.00.
  • Kräftriket, hus 3 entré 3A, B och C, plan 3 cirka 30 platser och plan 2 cirka 50 platser. Öppettider måndag–torsdag klockan 07.30–20.00 och fredag klockan 07.30–19.00

Undantag öppettider

Under vissa återkommande, eller oplanerade event, kan studieplatserna vara uppbokade för annat. Ett exempel är att platserna i restaurangdelar under delar av jul kan vara bokade för julbord.

På denna sida