Vill du läsa en kurs i sommar?

Om du missade att söka sommarkurs i tid kan du fortfarande göra en sen anmälan.

Gå in via länken nedan för att se vårt utbud. Anmäl dig gärna så snabbt som möjligt.

Sena anmälningar hanteras i tur och ordning och behöriga sökande rangordnas efter anmälningsdatum.

Anmäl dig via antagning.se

Lansering nya utbildningsingångar