Stockholms universitet logo, länk till startsida

Webbaserad undervisning till och med 30 augusti

Från och med 31 augusti planerar universitetet att delvis återgå till campusförlagd undervisning, i den takt det är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter. Detaljerad planering för höstterminen görs av institutionerna. Planeringen meddelas till dig som student på institutionens webbsida så snart som möjligt och senast den 15 juli.

Universitets utgångspunkt är att delvis återgå till undervisning i universitetets lokaler från och med starten av höstterminen den 31 augusti 2020, men med vissa restriktioner. Vi planerar för att kunna bedriva en kombination av undervisning via webb och undervisning på campus, förhoppningsvis med en ökande omfattning av campusundervisning senare under läsåret. Hänsyn måste tas till att det tar tid att ställa om undervisningen. Exempelvis kan kurser som startar webbaserat behöva avslutas på samma sätt, och en digital ordinarie tentamen kan följas av en digital omtentamen, även om campusbaserad undervisning och examination under kursens gång kan ha möjliggjorts utifrån ansvariga myndigheters rekommendationer. I vissa fall kan det vara motiverat att redan nu planera för webbaserad undervisning under första delen av höstterminen, till exempel för sådana kurser där det är alltför resurskrävande att planera för både webb- och campusalternativ. Är du student eller blivande student och har frågor om höstterminen, kontakta din institution.