Allmän hälso- och sjukvård

En ung man som ser lite sorgsen och ängslig ut Foto: Clément Morin

Vårdcentralen/husläkarmottagningen

Vårdguiden 1177 finns information om vården i Stockholm och hur du hittar rätt mottagning. Vid vårdcentralen är det oftast lätt att få en första tid. Vanligen träffar man en läkare vid första besöket. Många vårdcentraler har också psykolog / kurator. Det är fritt vårdval i Stockholms läns landsting. Högkostnadsskydd (max 1100 kr/år).

Psykiatri

Samlad information om den psykiatriska vården i Stockholms läns landsting samt kontaktuppgifter till olika mottagningar.

Internetpsykiatri

Kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet vid vissa typer av problem, t ex depression och social fobi.

Livsstilsmottagningen och Maria Ungdom Vasa

För dig som är 18 - 25 år och behöver minska din alkoholkonsumtion eller sluta helt. Välkommen att kontakta Livsstilsmottagningen eller Maria Ungdom Vasa.

Tillbaka upp

Kropp, identitet, sex

Ungdomsmottagningen

För dig som ännu inte har fyllt 23 år. Till ungdomsmottagningen kan du vända dig om du t ex vill prata med någon, har frågor om sex och relationer eller vill göra ett graviditetstest. Läs mer på UMO, ungdomsmottagningen på nätet.

23+ Sex- och samlevnadsmottagningar

Stockholms läns landsting har flera Sesam-mottagningar dit du kan vända dig med olika frågor kring sexualitet och hälsa.

Mottagningar för hbt-personer

Vid Södersjukhuset finns:

HBTQ-ung är en mottagning som vänder sig till dig som är ung (upp till 29 år). Här kan du testa dig och komma för rådgivning eller undersökning.

Gynekologisk HBT-mottagning för dig som är lesbisk, bisexuell eller transperson.

Tillbaka upp

Hjälplinjen klockan 13-22 alla dagar

Telefonjour som erbjuder ett första psykologiskt stöd till människor i kris, men ingen återkommande kontakt eller behandling. Ring 0771-22 00 60. Du får tala med psykolog, kurator eller psykiatrisjuksköterska.

Tillbaka upp

Andra verktyg på internet och via telefon

Alkohollinjen

Stöd per telefon till dig som vill ha hjälp att förändra dina alkoholvanor. Vid Alkohollinjen är samtalet kostnadsfritt och den som ringer kan vara anonym.

Alkoholhjälpen och Anhörigstödet

På Alkoholhjälpen finns självhjälp på internet för dig som funderar på ditt drickande. Det finns också en särskild del, Anhörigstödet, där du som anhörig till någon med beroendeproblem hittar förslag på hur du kan hantera din situation. Sidan fungerar även som en träffpunkt där du kan dela erfarenheter med andra.

Självmordslinjen

Självmordslinjen är tillgänglig via chatt eller telefon. För dig som har tankar på att ta ditt liv, eller för dig som har frågor om närstående som du misstänker vara i riskzonen.