Kvinna i röd tröja tittar ned Foto: Clément Morin

Söka vård

Sjukvårdsrådgivning dygnet runt: ring telefonummer 1177 (länk). Du får tala med en sjuksköterska som bedömer ditt behov av vård och ger dig vägledning till en lämplig vårdmottagning om så behövs.

Vid skada eller sjukdomstillstånd som kräver behandling är det oftast vårdcentralen du ska vända dig till.

Här finns övergripande information om hur vården fungerar i Stockholm:

Sjukdom under studietiden

Vid sjukdom ska du göra en sjukanmälan till Försäkringskassan, gärna den första sjukdagen. Då kan du få behålla dina bidrag och lån från CSN under tiden du är sjuk. CSN kan då också ta hänsyn till att du har varit sjuk när de prövar dina studieresultat. Läkarintyg krävs om du är sjuk längre än 14 dagar.

Här finns mer information om sjukdom under studietiden:

Försäkring vid olycksfall

Som studerande vid svenskt universitet eller högskola täcks du av en personskadeförsäkring. Den gäller om du blir skadad under skoltid och under resa till och från skolan. Försäkringen är gratis för dig som student.

Mer information om försäkringen finns på Kammarkollegiets hemsida. Där kan du också läsa om försäkring vid utlandsstudier och om kompletterande försäkring för utländska studenter i Sverige: