Studenter vid Kungl. Tekniska högskolan kontaktar Studenthälsan vid KTH.

Studenter vid Karolinska Institutet och Södertörns högskola kontaktar Studenthälsan vid KI.