Psykologisk rådgivning

Om din fråga är avgränsad och av typen Hur ska jag göra? eller Vart vänder jag mig? kan ett rådgivande samtal vara ett första steg.
Du kanske har stött på ett återkommande problem i studierna: Ett rådgivande samtal kan resultera i att du får med dig något att prova på egen hand. Det kan också vara så att du får en hänvisning till annan stödfunktion inom universitetet/högskolan.
Om du är undrande över ditt mående, kanske känner dig deprimerad eller är hindrad av ångest: Under ett rådgivande samtal får du information om vart du kan vända dig för fortsatt stöd eller utredning.
För att boka ett rådgivande samtal, ring under telefontid.

Samtalskontakt hos psykolog

Vid Studenthälsan finns möjlighet att gå i en kortare psykoterapeutisk samtalskontakt hos psykolog. Välkommen att ta kontakt genom att ringa på telefontid. En del frågor ställs redan i telefonen, för att bedöma om du hamnat rätt eller om du behöver annan hjälp. I det första besöket utforskas de bekymmer och behov du har. Ett fokus ringas in för de följande samtalen. Om det visar sig att hjälp av ett annat slag behövs kan Studenthälsan hänvisa till mottagningar inom övrig hälso- och sjukvård.

Kontakta psykolog

Telefontid:

Måndag kl 15.00–16.00 och torsdag kl 10.00–11.00.

På telefontiden svarar både psykologer och kuratorer. 

Telefonnummer: 08-674 77 00

Observera att du på grund av sekretess inte kan boka tid hos psykolog via mejl eller formulär nederst på sidan.