Anvisningar till Studenthälsans läsdagbok

Avsätt en stund på kvällen då du planerar både nästa dags studier och andra aktiviteter. Skriv in din planering i den första kolumnen i läsdagboken. Var väldigt konkret när du sätter dina mål för varje läspass. Håll dig till mål av typen "X antal sidor" eller "en viss uppgift". Tänk på att inte lägga på för mycket!

Glöm inte bort att du behöver ha viss ledighet varje dag. På helgerna behöver du mer ledighet. Tänk på att du har rätt att vara ledig när du gjort vad du kunnat för att klara dagens studiemål.

Ta hänsyn till din dygnsrytm

Försök också att ta hänsyn till din naturliga dygnsrytm när du planerar. Är du morgontrött passar det kanske bättre att börja plugga klockan tio än klockan åtta. Lägg in mindre pauser i läsningen. För många fungerar det bäst att läsa i 45 minuter, ta en paus i 15 minuter och sedan börja läsa igen. Prova olika sätt för att se vad som passar dig bäst!

Kom ihåg att ta ordentliga pauser för att äta. En promenad varje dag är inte heller fel, gärna under dagens ljusa timmar.

Skriv upp vad du läst

När du är inne på den aktuella dagen registrerar du hur du uppfyllt de mål du satt upp. Skriv upp vad du faktiskt läst. Om du gjort något annat i stället skriver du upp det. Om du inte kunnat nå den målsättning du bestämt för varje läspass - vad tror du hindrade dig att göra så som du tänkt? Skriv!

Antagligen har du också en idé om vad som hade kunnat hjälpa dig!

Upptäck dina mönster

Efter någon vecka kan du börja titta tillbaka i läsdagboken. Då kan du ofta lära dig något om dig själv. Du kanske märker att det går bättre eller sämre än du trott att läsa.

Kanske kan du se att det gått betydligt bättre att studera effektivt när du tagit hänsyn till din naturliga dygnsrytm, eller efter att ha gjort någonting annat en dag än att studera.

Om du märker att du pluggar för litet

Det kan också visa sig att du pluggar precis så lite eller till och med mindre än du trott. Det är då förstås lätt att känna sig nedslagen. Men - vad hindrade dig? Vad hade kunnat hjälpa dig? Kanske finns det saker du glömt att ta med i beräkningen när du planerade. Och - om det är så att du grubblar över något särskilt så mycket att det allvarligt stör studierna - fundera på om det inte vore bäst att ta itu med det problemet.

En dag i taget, en sak i sänder

Om man använder läsdagboken kontinuerligt en tid brukar det bli så att man till sist har den "inom sig", d v s man har lärt sig att planera sina studier utan att behöva föra dagbok.

Läsdagboken bygger på idén att det är lättare att bemästra stora mål (att klara tentan, ta examen etc) om man i första hand riktar in sig på mindre delmål - en dag i taget, en sak i sänder.

Lycka till!