Hälsosamtal – ett sätt att investera i din hälsa

Vid ett hälsosamtal samtalar vi kring dina levnadsvanor och hur de påverkar ditt välbefinnande. Tillsammans kommer vi fram till strategier som kan hjälpa dig att må bättre.

Ett hälsosamtal tar cirka 45 minuter och bokas genom att ringa någon av sjuksköterskorna.

Besöken är avgiftsfria och tystnadsplikt råder.

Kontakt

Sommaren närmar sig och tiderna för nybesök hos sjuksköterska är slut för terminen. Mottagningen öppnar åter i augusti från och med vecka 34. Välkommen att höra av dig per telefon från den 19 augusti. För information om vart du kan vända dig vid behov av stöd under sommaren, se under flikarna Om du blir sjuk och Annat stöd

Sjuksköterska nås per telefon från den 19 augusti:
Telefonnummer: 08 - 674 77 05 eller
08 - 674 76 92

Vid skada eller sjukdomstillstånd som kräver behandling hänvisas i första hand till vårdcentralen.

Av sekretesskäl går det inte att använda länk till formulär längst ned på sidan för att boka tid vid mottagningen.