Campus och studiemiljö

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Utbildning
  5. Studentliv
  6. Campus och studiemiljö
Två studenter.

Universitetsområdet och din studiemiljö

Arbetsmiljölagstiftningen omfattar också studenters studiemiljö på universitet och högskolor.

Vid Stockholms universitet är en god arbets- och studiemiljö är en angelägenhet för alla – ledningen, anställda och studenter. Studentavdelningen ansvarar för övergripande studiemiljöfrågor.

Bild. Två studenter cyklar i snön

Studentförsäkringar

Som student vid Stockholms universitet är du täckt av tre olika försäkringar som gäller vid personskada, arbetsskada samt vid utbytesstudier utomlands. Du bör dock se över ditt totala försäkringsskydd: Jämför olika försäkringsbolag för att avgöra om du eventuellt behöver teckna tilläggsförsäkringar.

Studiemiljöfrågor

Det yttersta ansvaret för arbets- och studiemiljön på institutionen åligger prefekten, men är en angelägenhet för alla - såväl universitetets ledning som anställda och studenter.

Studiemiljöombud

Studiemiljöombudet företräder studenterna i studiemiljöfrågor och har till uppgift att värna om en god studiemiljö.

Länkar om studie-/arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Studiemiljöfrågor - information från Stockholms universitets studentkår