Arrival Days at Stockholm University

Alla fakulteter har sett en ökning av studenter, varav de flesta har en examen från europeiska länder samt Kina, Bangladesh, Indien och USA.

Populära utbildningar

Årets ansökningsomgång till höstens masterutbildningar hade 13 035 ansökningar, och 1 986 sökande till kandidatprogrammen. De mest populära masterprogrammen var i internationell kommersiell skiljedomsrätt, nationalekonomi, informationssäkerhet, internationell och jämförande pedagogik, och bank och finans/finansiell ekonomi.

Fler internationella studenter i Stockholm

Antalet internationella studenter i Sverige fortsätter att öka. I höst kommer det att finnas över 9300 internationella studenter i Stockholms län – en ökning med 14 procent de senaste två åren.

Välkomstmottagande med bussar arrangeras på Arlanda under ankomstdagarna och välkomstaktiviteter under studenternas första dagar vid lärosätet.