Jag studerar på Juristprogrammet vid Juridiska institutionen.

 

 

FRÅGOR OCH SVAR:

 

KONKURRENS PÅ JURISTPROGRAMMET

Fråga: Jag studerar min fjärde termin på juristprogrammet vid Stockholms universitet och har under min tid upplevt vassa armbågar kring att hjälpa varandra och betygshetsen svävar i luften i seminarierna och korridorerna. Vad anser du om detta? Är det kört om man har några B? /Josefin 

Svar: Hej Josefin. Tack för din fråga! Jag delar inte samma erfarenhet rörande vassa armbågar och en ovilja att hjälpas åt mellan studenterna. Jag hittade tidigt på programmet människor som jag trivdes att studera med. Vi har en kultur av att hjälpas åt genom att spela in föreläsningar, dela studiematerial och studera tillsammans. Däremot har jag förstått att alla inte delar min erfarenhet av hjälpsamma studenter, vilket är väldigt tråkigt. Det är många studenter som inleder studier på Juristprogrammet och det finns säkert många som också skulle vilja hjälpas åt och studera tillsammans, mitt tips är att söka dig till de personerna. Jag har gynnats mycket av att omge mig själv med vänner på programmet som motiverar och peppar mig snarare än bidrar till betygshets.

Jag tror vidare inte att det är kört om man har några B i betyg utan det beror på vad du vill göra efter studierna. Som jag har förstått är betyg bara en del av de meriter en arbetsgivare söker efter, därför tror jag att det kommer gå super. 

Hör gärna av dig vid fler frågor. Vänliga hälsningar, Maria Sayeler.

____________________________________________________________

GRUPPARBETEN OCH SJÄLVSTUDIER

Fråga: Hej! Jag är en 18-årig tjej som går i 3:an på gymnasiet och vill börja läsa juristprogrammet efter studenten. Hur är SU som universitet? Är det mer självstudier eller mycket grupparbeten? /Rose

Svar: Hej Rose och tack för din fråga! Ett generellt svar är att du kan välja att studera i grupp eller ensam beroende på hur du studerar bäst. Vissa kurser förväntas man förbereda uppgifter till seminarier i grupp och i andra kurser är det inget krav. Ett generellt svar är alltså, det beror på vilken kurs du läser. På vissa universitet arbetar man utifrån en modell där studenterna under hela programmet arbetar i basgruppsform. Det är inget system som vi har på juristprogrammet vid Stockholms universitet. 

Om du är intresserad av att gå på en föreläsning, få en rundtur på campus och ställa fler frågor till en juriststudent har du möjlighet att kontakta Mångfaldsprojektet som tar emot studenter som är intresserade av juristprogrammet. Mångfaldsprojektets mailadress är mangfaldsprojektet@gmail.com Jag arbetar själv med projektet och skulle gärna ta emot dig på universitetet för att berätta mer.

Hör gärna av dig om du har fler frågor. Hälsningar, Maria Sayeler.

____________________________________________________________

FINNS DET UTRYMME FÖR ANALYS OCH REFLEKTION PÅ JURISTPROGRAMMET?

Fråga: Jag är en väldigt analytisk person, intresserad av reflektioner och kritiskt tänkande kring samhälle, politik och dylikt. Är det mest lagar man ska plugga in, eller finns det plats för reflektion på programmet? /Simon

Svar: Hej Simon. Tack för en intressant fråga! 

På juristprogrammet lär vi oss att tolka och tillämpa rättsregler, vilket är lag, förarbeten, praxis och doktrin. Om du är en analytisk person är juristprogrammet ett bra program för dig! Juridiska frågor har sällan ett givet svar utan problemlösningar kan argumenteras utifrån flera olika perspektiv och landa i olika bedömningar och slutsatser, således är det positivt att du är en analytisk person. På juristprogrammet behöver vi inte memorera så mycket lagtext utan istället lära oss juridisk problemlösning och juridisk argumentation. Vi har exempelvis med oss lagtext till varje tentamenstillfälle där vi ombeds att göra en juridisk problemlösning. 

Lagar tillkommer genom politiska processer och därför är det ofrånkomligt att inte diskutera de rättspolitiska grunderna bakom lagar. Min egna erfarenhet av juristprogrammet är däremot att mycket fokus fästs vid att förhålla och argumentera inom gällande rätt, dvs de rättsregler som finns i respektive rättsområde snarare än politisk argumentation. Om du är intresserad av att gå på en föreläsning, få en rundtur på campus och ställa fler frågor till en juriststudent har du möjlighet att kontakta Mångfaldsprojektet som tar emot studenter som är intresserade av Juristprogrammet. Mångfaldsprojektets mailadress är mangfaldsprojektet@gmail.com

Lycka till med ditt val framöver och hör gärna av dig om du har fler frågor. 

Hälsningar, Maria Sayeler.

____________________________________________________________

ÅLDER BLAND STUDENTER PÅ JURISTPROGRAMMET

Fråga: Hejsan, jag är en tjej som just avslutat studier i biologi och har sökt in på juristprogrammet nu till i vår. Jag kommer att vara 22 år då jag börjar och undrar hur det är med åldersfördelningen när man börjar. Kommer det finnas någon i min ålder? / Evi

Svar: Hej Evi! Tack för din fråga! På juristprogrammet vid Stockholms universitet är det en blandad åldersfördelning. Utifrån min egna erfarenhet var det en väldigt blandad grupp med representation från olika åldrar när jag startade mina studier och så ser det ut än idag när jag läser termin åtta. Jag tror därför att du kommer att hitta andra studenter som är jämngamla med dig. Jag hoppas att du kommer in och att vi ses i korridorerna! Hör gärna av dig om du har fler frågor. 

Vänliga hälsningar, Maria Sayeler.

____________________________________________________________

OM KOMPLETTERING FÖR UTLÄNDSKA JURISTER

Fråga: Hej! Jag vill veta mer om komplettering för utländska jurister, när kan man ansöka? Mvh/ Anas

Svar: Hej Anas! Tack för din fråga. Stockholms universitet erbjöd möjligheten för utländska jurister att komplettera till en juristexamen höstterminen 2018. Kompletteringsutbildningen omfattade två års heltidsstudier och leder till en svensk juristexamen. Under hösten 2018 hade Stockholms universitet möjligheten att ta in 30 studenter till kompletteringsutbildningen för utländska jurister. 

Det finns däremot vissa behörighetskrav som måste uppnås för att kunna söka in till den utbildningen. Se bifogad länk för mer information, men observera att detta gällde för höstterminen 2018:

https://www.jurinst.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/kompletteringsutbildningen/kompletteringsutbildning-f%C3%B6r-utl%C3%A4ndska-jurister-1.72817

För att få utförligare svar på dina frågor angående kompletteringsutbildningen för utländska jurister kontakta gärna Helene Fotiadis Forssjö på Juridiska institutionen. Du hittar hennes kontaktuppgifter i länken ovan.

Om du funderar på att söka till juristutbildningen under vårterminen 2019 utan komplettering, på 4,5 år, är ansökningsperioden 17 september- 15 oktober via antagning.se.

Hoppas att du fick svar på dina funderingar. Lycka till framöver!

Vänliga hälsningar, Maria Sayeler.

____________________________________________________________