Jag läser masterprogrammet i statistik vid den Statistiska institutionen.

 

FRÅGOR OCH SVAR:


VIDARESTUDIER

Fråga: Hej. Jag har läst statistik 1 och 2 på SU. Funderar på att läsa statistik 3 och sedan fortsätta med att läsa en master. Hur skulle du värdera det man lär sig från statistik 3 och framåt jämfört med det man läst i stat 1 och 2? / Steve

Svar: Hej Steve, Det är svårt att jämföra rakt av. Jag värderar statistik 1 och 2 högt eftersom de lägger en bra grund men känner personligen att det var värdefullt att plugga vidare. I Statistik 3 ska man skriva kandidatuppsats vilket är väldigt nyttig erfarenhet både för vidare studier och för framtida jobb inom statistik. I Masterprogrammet får man både bredda sig och fördjupa förståelsen. Sen tillkommer (speciellt i termin 3) en hel del statistik programmering vilket är väldigt användbart. Lycka till! / Magnus

__________________________________________________________________

                                  

KURSUPPLÄGG

Fråga: Funderar på att läsa Statistik II, 30 hp (Statistisk teori med tillämpningar och Ekonometri) efter min ekonomiexamen för att bredda mig. Är det mycket obligatoriska seminarier, presentationer osv? (har lite sociala svårigheter) Är kursen matematiskt krävande? / Andreas

Svar: Hej Andreas, Kul att du funderar på att bredda dig med statistik, tror det är ett klokt val! Några av dataövningarna i Statistisk Teori är obligatoriska men de flesta är frivilliga. Mycket presentationer är det inte, eventuellt någon kortare i samband med någon inlämningsuppgift. Statistik II är mer matematikintensiv än Statistik I. Speciellt under kursen Statistik Teori får man räkna med en hel del matte. Jag tyckte om den kursen eftersom den gav mer förståelse för det man lärt sig under grundkursen. Lycka till /Magnus