Jag studerar masterprogrammet i översättning vid Tolk-och översättarinstitutet.

 

FRÅGOR OCH SVAR:

 

 

DET SVÅRASTE I ÖVERSÄTTNINGSPROCESSEN?

Fråga: Hej Matilda! Vad är det svåraste i en översättningsprocess? Vänliga hälsningar, Alexander.

Svar: Hej Alexander! Tack för din fråga! Det svåraste i översättningsprocessen tycker jag personligen är att veta hur man ska anpassa måltexten till målkulturen. Om du t.ex. ska översätta en myndighetstext från italienska till svenska, behöver du förmodligen förenkla måltexten extremt mycket eftersom vi i Sverige använder oss av klarspråksmetoden och italienska myndighetstexter ofta är väldigt komplicerade. Så det viktigaste är att försöka få så tydliga instruktioner som möjligt av kunden om vem som ska läsa texten. Hoppas detta hjälper! Med vänlig hälsning, Matilda Romner.

__________________________________________________________________