Ara Mustaf jobbar som Medvindsmentor Foto: Eva Dalin
Ara Mustafa jobbar som Medvindsmentor Foto: Eva Dalin

I sin roll som Medvindsmentor för högstadieelever på Kvarnhagsskolan i Botkyrka applicerar han matematik på aktuella samhällshändelser och får eleverna att klara av uppgifter som egentligen hör hemma på gymnasienivå.
– Vi har till exempel räknat ut hur snabbt smittspridning av ebola kan ske med hjälp av exponentialfunktioner, berättar Ara. Ju närmare eleverna kommer något de tycker är intressant, spännande och nytt, desto lättare har de för att lära sig.

Möjlighet att få undervisa

Mentor för högstadieelever har han varit sedan september 2014. Det var då han fick syn på en annons för Medvind på Stockholms universitets hemsida. Han tyckte att projektet var tilltalande i största allmänhet och såg det även som en möjlighet att få prova på att undervisa.
– Jag vill inte bli lärare, men jag vill gärna prova på att lära ut, förklarar Ara. Det här projektet innebär ju att man kan vara student och lärare samtidigt.
Dock blev inte lärarrollen riktigt som han tänkt sig. I och med att det bara skiljer några år mellan Ara och eleverna, som är i femtonårsåldern, har han mer blivit som en länk mellan dem och vuxenvärlden, ett mellanting mellan kompis och lärare.
– Det funkar väldigt bra. Nackdelen är väl att de försöker tänja på gränserna lite. Samtidigt är det lättare att göra något dumt mot en lärare än mot en kompis i ungefär samma ålder.

Populära matteträffar

För Ara själv var matte inte något favoritämne i grundskolan men på gymnasiet började han tycka att det var riktigt roligt. Han insåg hur användbart ämnet är och att man kan analysera världen på ett annat sätt om man förstår matematik.
Bland det första eleverna i Medvindsprojektet talade om för Ara var dock att de inte gillade matte. Numera är hans träffar så populära och omtalade att även elever som inte ingår i hans elevgrupp vill vara med. Istället för de ursprungliga tre deltagarna är de ofta fler, ibland så många som nio personer. Även om Ara är noga med att prioritera ”sina” elever tycker han att alla inblandade gagnas av att de är fler på träffarna. Det ställs fler frågor och hela gruppen gynnas. Han har aldrig upplevt att arbetsbördan ökat eller att han inte har hunnit hjälpa alla.
Det är inte bara i matte som eleverna behöver stöd och Aras allmänbildning kommer väl till pass när det gäller att svara på frågor om andra ämnen, till exempel historia och hemkunskap.
– Det enda jag inte kan hjälpa till med är syslöjd och idrott. Ja, och så är jag värdelös på musik.

Stötta på personligt plan

Att vara Medvindsmentor innebär inte bara att stötta eleverna i skolarbetet utan även att stötta dem på ett mer personligt plan. Aras egen erfarenhet av att växa upp i den invandrartäta förorten Rinkeby och sedan flytta till Hägersten, där det bor betydligt färre invandrare, är en stor tillgång. Från att ha vistats i en miljö där man klarade sig bra utan att kunna svenska flytande träffade han i Hägersten svenska vänner och lärde sig koderna för den svenska kulturen. Hans familj kommer från irakiska Kurdistan och han ser många fördelar med att ha vuxit upp med två språk; kurdiska och svenska. Det underlättar när han lär sig andra språk.

Råd om studier

När eleverna ställer frågor om gymnasieskolor tipsar Ara gärna om vilka skolor som kan tänkas passa dem. Han varnar också för skolor som är kända för att vara dåliga och kanske rentav är på väg att gå i konkurs. Enligt Ara utsätts eleverna ibland för en närmast aggressiv marknadsföring från vissa gymnasieskolor, något han tycker är fel. Själv är han noga med att försöka ge råd utifrån elevernas situation, att inte peka och dirigera men att visa att det finns olika alternativ att välja mellan.
När det gäller råd om studier vill Ara ge eleverna en så realistisk bild som möjligt.
– Studieeffektivitet är viktigt. De måste plugga men det gäller att plugga på rätt sätt. Ibland kan det räcka med att öppna boken och läsa igenom något en gång. Andra gånger måste man göra om en uppgift för att förstå vad det handlar om.

Viktigt att vara flexibel

Han tycker att han får ut mycket av sitt arbete som mentor. Rollen innebär att ta ansvar och att kunna anpassa sig till olika situationer.
– Det kan skilja sig mycket från lektion till lektion, säger Ara. Jag har provat att förbereda mig men ofta får jag inte användning av förberedelserna. Det gäller att vara flexibel.
Hans tips till de som funderar på att bli mentorer är att planera in tid för uppdraget som är ett avlönat arbete under ett års tid. Det handlar inte om en volontärinsats och det går inte att stanna hemma om man inte känner för att gå dit.
Trots sina positiva erfarenheter av kontakten med eleverna i Medvindsprojektet har Ara just nu inga planer på att bli lärare i framtiden. Han är väldigt intresserad av fonder och aktier och tror att han kommer att bli någon typ av entreprenör.
– Men jag vägrar att bestämma mig redan nu. Det vore onödigt att missa andra möjligheter som kan dyka upp.