Diplomeringsceremonin Global Swede på utrikesdepartementet.
Diplomeringsceremonin Global Swede på utrikesdepartementet.

 

Tisdagen 8 maj arrangerade Utrikesdepartementet, i samarbete med Svenska institutet diplomeringsceremonin Global Swede, för åttonde året i rad. EU- och handelsminister Ann Linde, Svenska institutets generaldirektör Annika Rembe och UD:s enhetschef för främjande och hållbart företagande Camilla Melander, uppmärksammade under ceremonin internationella högskolestudenter som utbildat sig i Sverige. Studenterna har nominerats av sina respektive lärosäten och utmärkt sig inom områden nära relaterade till innovation och entreprenörskap och visat att de är goda representanter för sitt eget land såväl som för Sverige.

Värdefull ambassadör

Global Swede är en del av det långsiktiga relationsbyggandet med internationella studenter i Sverige. Arbetet skapar broar av transnationella och multikulturella nätverk som långsiktigt bidrar till svensk handel och gynnar arbetet med att nå framtida lösningar. Global Swede-alumnerna ingår i SI:s alumnnätverk, vilket idag omfattar omkring 15 000 personer från 140 olika länder.

Elise Lammers är från USA och studerar sista terminen på masterprogrammet i internationell och jämförande pedagogik vid Stockholms universitet.

”Hon är en aktiv, engagerad och entusiastisk student som har varit en mycket bra representant för universitetet i internationella sammanhang. Elise har kombinerat sitt intresse i utbildning och teater i ett projekt riktat till unga asylsökande pojkar. Tack vare hennes breda internationella erfarenhet inom utbildning och teater, och hennes fantastiska sociala kompetens har hon varit en värdefull ambassadör i många olika sammanhang”

Camilla Mellander och Elise Lammers
Camilla Mellander och Elise Lammers