Varför valde du att läsa dessa ämnen?

Jag tycker att miljö- och hälsofrågor är viktiga och intressanta ämnen och vill gärna arbeta med miljöfrågor med inriktning mot kemikalier i framtiden.

Varför valde du att läsa vid Stockholms universitet?

Här finns ett bra kemiprogram med en stor bredd och på mastern har vi många externa föreläsare från olika organisationer. Det gör att man får en bra inblick i arbetslivet.

Hur ser kursuppläggen inom ditt program ut?

Just nu är det mest föreläsningar. När jag läste kemi hade vi ofta praktiska moment såsom laborationer och det var mer forskningsinriktat.