Varför vill du bli lärare?

Jag har alltid tyckt om att undervisa och trivts i skolmiljön. Det var i gymnasiet som jag började intressera mig för just matematik och kemi.

Vad är det bästa med din utbildning?

Vi läser en kurs i taget, vilket gör att man kan fokusera på ett ämne innan man går in på nästa. Vi har även praktik för att komma i kontakt med arbetslivet, vilket är både lärorikt och roligt.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Efter studierna vill jag börja arbeta direkt på en gymnasieskola, då min utbildning har inriktning mot gymnasiet.