Den 18 maj sammanträdde de nyvalda ledamöterna i Stockholms universitets studentkårs kårfullmäktige för första gången, med bland annat val av ny styrelse på dagordningen. Den sittande ordförande Henric Södergren (FI Studenter) och vice ordförande Stefanie Tagesson (Studentpartiet) fick förnyat förtroende, något som inte skett sedan 1977.

En viss dramatik uppstod i debatten kring kårtidningen Gaudeamus framtid. Kåren får ju inte längre öronmärkta pengar till tidningen från universitetet, utan kan själva avgöra hur man vill fördela budgeten. Detta tillsammans med ett förslag om att flytta funktionen ansvarig utgivare från chefredaktören till kårens verksamhetschef, vilket i praktiken skulle avskaffa tidningens oberoende, har bidragit till diskussioner om hur tidningens framtid ska se ut, något som uppmärksammats av bland annat Dagens Nyheter och tidningen Medievärlden.
Under debatten stod det dock klart att det inte fanns majoritet för den lösningen, utan istället vann en ny motion om att flytta funktionen ansvarig utgivare till en ny projektledartjänst som ska utreda tidningens framtid och form. Läs mer om den nya styrelsen och turerna kring Gaudeamus på www.gaudeamus.se.