Signe och Julia läser filosofi respektive psykologi
Signe och Julia läser filosofi respektive psykologi
 

Hittills har fyra studenter varit med och bidragit med sina bilder: Satu som läser fristående språkkurser, Ali som läser teoretisk fysik, Julia som läser psykologi och Signe som läser filosofi. Varje vecka under ansökningsperioden presenteras nya studenter med bild och en kort text om studenten. 
 
Universitetet finns på Instagram för att ge våra följare en inblick i miljön och visa hur det är att studera, forska vid eller samverka med Stockholms universitet. Kanalen riktar sig främst till befintliga och blivande studenter.
 
Via Instagram vill vi förmedla en känsla av hur det är att läsa på universitetet snarare än att vara strikt informativa.
 
Vill du vara med och skicka in dina bilder till vår Instagram-kanal? Eller har du förslag på studenter eller lärare som du skulle vilja se som gästredaktörer?  Hör av dig till kontaktperson Paul Parker, paul.parker@su.se.

https://instagram.com/stockholmuniversity/