Läs mer om uppdraget som studentambassadör och hur du ansöker.