Studentförsäkringar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Utbildning
  5. Studentliv
  6. Studentförsäkringar

Mer info om studentförsäkringar

Anmälan vid alla typer av incidenter:

Steg 1: Använd SAMIR

Steg 2: SAMIR-administratören ger stöd i den fortsatta anmälningsprocessen

Hit kan du vända dig med frågor

Sjukanmälan

Om du p g a personskada eller sjukdom får svårt att klara studiekraven: Tänk på att göra en sjukanmälan hos Försäkringskassan
Information om regler vid sjukdom under studier finns också hos CSN.