Risk för vurpa?

Risk för vurpa?

Du bör tänka på att se över ditt totala försäkringsskydd. Personskadeförsäkringen gäller t ex inte på fritiden (undantag Student UT). Den ger heller ingen ersättning för materiella skador.

Jämför olika försäkringsbolag för att avgöra om du eventuellt behöver teckna tilläggsförsäkringar.

 

 

Studentförsäkringar

  • Personskadeförsäkringen gäller vid olycksfall som inträffar på campusområdet, eller på vägen till/från campus. Till campusområdet räknas också lokaler som universitetet tillhandahåller utanför själva campus (t ex läsplatser i Studentpalatset). Försäkringen kan också täcka vissa fall av smittsamma sjukdomar.
  • Arbetsskadeförsäkringen gäller för studerande som är utsatta för särskilda risker i arbetsliknande sammanhang under sin utbildning - till exempel i laboratoriemiljö eller under praktik.
  • Student UT-försäkringen gäller för svenska studenter som studerar eller praktiserar utomlands. Försäkringen, som gäller dygnet runt, innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd. Du omfattas av Student UT om du studerar eller praktiserar på lärosäten, företag eller andra inrättningar utomlands som har avtal med Stockholms universitet. Student UT gäller även när du reser till och från studielandet. Personskadeskyddet motsvarar skyddet i den generella personskadeförsäkringen vid studier i Sverige.

Om det blir aktuellt att göra en anmälan: Det är viktigt att information om skador kommer till universitetets kännedom. Du behöver inte själv veta om en skada är att betrakta som en person- eller arbetsskada. Börja med att fylla i en anmälan i universitetets inrapporteringssystem SAMIR. Du kommer då att bli kontaktad och erbjudas stöd i den fortsatta anmälningsprocessen.