Stockholms universitets studentkår (SUS)

SUS är den största studentkåren vid Stockholms universitet med ca 15 000 medlemmar per termin. På SUS arbetar ideellt engagerade studenter och anställda för att garantera dig och andra studenter inflytande över er utbildning samt för att skapa ett rikt studentliv på Stockholms universitet.

SUS har studentombud som stöttar dig om du hamnar i en konflikt med universitetet eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under din studietid. SUS representerar dig också där beslut fattas av universitetet centralt och organiserar studentinflytandet på institutions- och fakultetsnivå.

Genom SUS kan du till exempel engagera dig i olika kårföreningar. Kårföreningarna är sammanslutningar av studenter kring olika intresseområden, exempelvis musik, teater, ledarskap, politik eller film. SUS arrangerar också olika typer av event för sina medlemmar.

Som medlem får du Campuskortet, som ger dig en mängd rabatter på allt från kurslitteratur och kaffe till kollektivtrafik och träning. Du får även möjlighet att ställa dig i Stockholms studentbostäders bostadskö. SUS kontor finns i botten på Studenthuset, Universitetsvägen 2 A.

Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm - (SSAS)

SSAS är kåren för dig som studerar vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.

Studentkåren DISK

DISK är studentkåren för dig som studerar vid institutionen för data- och systemvetenskap.

Fakultetsföreningar

Vid Stockholms universitet är det i fakultetsföreningarnas lokaler som studentpubarna håller till. En fakultetsförening är en studentförening med en särskild fakultets- eller ämnesanknytning.

Vid Stockholms universitet finns fyra fakultetsföreningar som motsvarar de fyra fakulteterna samt Föreningen ekonomerna som har fakultetsföreningsstatus men tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten:

Juridiska föreningen
Humanistiska föreningen
Naturvetenskapliga föreningen
Samhällsvetenskapliga föreningen
Föreningen ekonomerna
Förutom att fakultetsföreningarna driver studentpubar så anordnar de olika typer av aktiviteter, allt från sittningar och andra fester till arbetsmarknadsdagar och fotbollsturneringar.