Studenter går nedför en trappa. Foto: Niklas Björling.

Studiemiljöombud

Studiemiljöombudet representerar studenterna i studiemiljöfrågor. Studiemiljöombudets viktigaste roll är att fungera som problemfångare och att tillsammans med studentkåren och institutionen se till att studenterna har en bra fysisk och psykosocial studiemiljö.

Du kan själv bli studiemiljöombud genom att bli vald av studentrådet på din institution. Läs mer om hur arbetet går till på Stockholms universitets studentkårs hemsida:

 

 

Arbetsmiljöarbete vid universitetet

Universitetet har en arbetsmiljöpolicy som säger att universitetet ständigt ska sträva efter att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för alla. Exakt vad som ingår i policyn kan du läsa om här:

På Stockholms universitet finns även Rådet för arbetsmiljö och lika villkor vars uppdrag är att verka för jämlikhet, jämställdhet och likabehandling. Läs mer om rådet genom att följa länken nedan:

På varje institution är det prefekten som är ytterst ansvarig för arbets- och studiemiljön.